Dochodzenie roszczeń w transporcie morskim

Opublikowano: środa, 12, czerwiec 2019
Program szkolenia „Dochodzenie roszczeń w transporcie morskim”
 
1. Umowa przewozu morskiego
2. Konosament
3. Inne dokumenty występujące w obrocie morskim
4. Agent morski i jego rola w transporcie morskim - podstawowe pojęcia
 
5. Szkody związane z odprawą celną 
6. Incoterms 
7. Procedura zgłaszania szkody w transporcie morskim 
8. NVOCC odpowiedzialność
9. Problematyka awarii wspólnej ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności właściciela ładunku
10. Demurrage i Detention.
11.  Przedstawienie procedury aresztowania statku. 
12. Jak się zabezpieczyć przed stratą finansową w przypadku uszkodzenia ładunku 
 
Cel: 
Celem szkolenia jest przedstawienie specyfiki morskiego transportu towarów i wyjaśnienie podstawowych zagadnień z tym związanych. Uczestnik szkolenia będzie potrafił wskazać źródło przepisów związanych z zaistniałą szkodą w transporcie morskim oraz pozna ogólną procedurę dochodzenia roszczeń jakie obowiązują w transporcie morskim.