Kodeks ISPS

Opublikowano: środa, 12, czerwiec 2019

„KODEKS ISPS - Międzynarodowy kodeks ochrony statku i obiektów portowych - Bezpieczeństwo w porcie”

Wybrane zagadnienia z programu kursu:
1.    Podstawy prawne ochrony i bezpieczeństwa
    1.1.Terroryzm – dzieje istota, motywy
    1.2. Terroryzm morski – specyfika i przykłady
    1.3. Rodzaje aktualnych zagrożeń w żegludze Morskiej
2. Wybrane zagadnienia terroryzmu
    2.1. Typy zachowań
    2.2. Rozpoznanie osób zagrażających bezpieczeństwu
    2.3. Komunikacja interpersonalna
    2.4. Syndrom sztokholmski
3. Psychologiczne podstawy bezpieczeństwa i ochrony
    3.1. Międzynarodowy Kodeks Ochrony Statków i Obiektów Portowych
    3.2. Dyrektywa UE – Wzmocnienie Ochrony Portów
    3.3. Prawo krajowe (ustawa o ochronie osób i mienia oraz akty wykonawcze do niej)
4. Materiały i substancje niebezpieczne
    4.1. Rozpoznawanie, identyfikacja i sposoby postępowania z materiałami i przedmiotami niebezpiecznymi
5. Współpraca z administracją państwową
    5.1.Administracja Morska (UM, KP, VTS, PSC)
    5.2. Straż Graniczna
    5.3. Policja
    5.4. Wydział Zarządzania Kryzysowego Wojewody
6. Organizacja bezpieczeństwa w portach morskich
    6.1. Dokumentacja
    6.2. Komunikacja
    6.3. Procedury
    6.4. Kontrola bezpieczeństwa
    6.5. Zakresy obowiązków
7. Kontrola bezpieczeństwa
    7.1. Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
    7.2. Audyty stanu bezpieczeństwa
    7.3. Techniczne środki kontroli bezpieczeństwa

Czas trwania kursu: ok. 12 godzin

Dodatkowe informacje:
Uczestnicy otrzymują komplet materiałów oraz certyfikat ukończenia kursu.