Władze KIGM

Opublikowano: środa, 10, kwiecień 2019

Zgodnie ze Statutem Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, organami KIGM są:

1. Walne Zgromadzenie

2. Rada Krajowej Izby Gospodarki Morskiej

Przewodniczący: Jacek Sadaj
Wiceprzewodniczący: Krzysztof Michnal
  Cezary Sylwestrzak
Członkowie: Dorota Arciszewska-Mielewczyk
  Łukasz Greinke
  Zbigniew Karpiński
  Arkadiusz Tomczak
  Adam Weintrit
  Andrzej Wróblewski
  Krzysztof Urbaś
  Arkadiusz Zgliński
   

3. Sekretarz Generalny

  Rafał Machowiak

 

4. Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Zbigniew Jaś
Członek Komisji: Michał Pastuszek
  Andrzej Łuc


5. Rada KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego w Gdyni

Przewodniczący: Krzysztof Michnal
Wiceprzewodniczący: Jan Jarmakowski
Członkowie: Piotr Bura
  Andrzej Brzózka
  Piotr Frankowski
  Maciej Krzesiński
  Cezary Łuczywek
  Grzegorz Pettke
  Michał Pastuszek
  Tomasz Szulbrycht
  Wojciech Szymulewicz

 

6. Rada KIGM Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego w Szczecinie 

 

Przewodniczący: Cezary Sylwestrzak 
Wiceprzewodniczący Arkadiusz Świech
Członkowie: Jacek Cichocki
  Andrzej Łuc
  Wojciech Pysiak
  Natalia Skugariew