O izbie

Opublikowano: niedziela, 10, styczeń 2016

Krajowa Izba Gospodarki Morskiej jest ogólnokrajową, dobrowolną, samorządową organizacją podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w ramach szeroko rozumianej gospodarki morskiej.

Krajowa Izba Gospodarki Morskiej jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, posiada osobowość prawną (rejestr sądowy IG-15) i działa na podstawie przepisów Ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30 maja 1989 r. oraz Statutu Izby

Organem prasowym KIGM jest dwutygodnik menadżerów transportu, handlu i przemysłu morskiego "Namiary na Morze i Handel"

Do podstawowych zadań Izby należy: