Nagrody honorowe KIGM

Opublikowano: środa, 10, kwiecień 2019

„Bursztynowa Kaczka” jest Nagrodą Honorową Krajowej Izby Gospodarki Morskiej przyznawaną przedsiębiorstwom z szeroko rozumianej gospodarki morskiej lub w sposób istotny współpracujących z nią, za najbardziej spektakularne osiągnięcia w roku poprzedzającym przyznanie nagrody, przyczyniające się do rozwoju gospodarki morskiej oraz morskiego samorządu gospodarczego.

Celem nagrody jest tworzenie warunków do rozwoju gospodarki morskiej poprzez:
-promocję nagrodzonych przedsiębiorstw,
-promowanie etyki i wzajemnej współpracy w biznesie,
-inicjowanie aktywności w morskim samorządzie gospodarczym.

Oprócz Nagrody Honorowej Krajowa Izba Gospodarki Morskiej przyznaje: 
- Wyróżnienie  Honorowe KIGM  „Bursztynowe Jajko”

- Wyróżnienie Honorowe KIGM „Bursztynowy Ster” Wyróżnienie to przyznawane jest osobie fizycznej, za niekwestionowany wykład w rozwój gospodarki morskiej i organizacji morskiego samorządu gospodarczego.

Prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody Honorowej i Wyróżnień Honorowych przysługuje:
        -       Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej
        -       Związkowi Pracodawców „Forum Okrętowe”
        -       Polskiej Izbie Spedycji i Logistyki
        -       Polskiemu Związkowi Maklerów Okrętowych
        -       Zawiązkowi Agentów Morskich i Przedsiębiorstw Rekrutacyjnych
        -       Związkowi Armatorów Polskich
        -       Związkowi Polskich Armatorów Śródlądowych
        -       Stowarzyszeniu Rozwoju Rybołówstwa
        -       Polskiemu Zrzeszeniu Zarządców Statków
        -      „Namiary” Sp. z o.o. – organowi prasowemu KIGM.

Stowarzyszenia , organizacje, przedsiębiorstwa, instytucje, bądź osoby fizyczne nie        
wymienione w punkcie 2. mogą kierować swe zgłoszenia po uzyskaniu rekomendacji jednej z organizacji wymienionych powyżej.

Regulaminie Nagrody Honorowej Krajowej Izby Gospodarki Morskiej „Bursztynowa Kaczka”