Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego kigm.pl Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego kigm.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami
Polityka Prywatności/Cookies   
AKCEPTUJĘ
Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

XXI. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIGM

Opublikowano: piątek, 29, maj 2020

Informuję, że Rada Krajowej Izby Gospodarki Morskiej zwołuje

XXI. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków na 26 czerwca 2020 r. na godz. 12.00 (I termin) i godz. 12.30 (II termin).

 

Miejscem ZWZC będzie siedziba Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9.

 

Proponowany porządek i tematyka obrad

 

1. Otwarcie obrad XXI. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIGM.

2. Wybór Przewodniczącego WZC i powołanie protokolantów.

3. Powołanie Komisji:

  - Mandatowo-skrutacyjnej

  - Uchwał i wniosków

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZC i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Uchwalenie porządku i tematyki obrad.

6. Uchwalenie Regulaminu obrad XXI. ZWZC.

7. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Sekretarza Generalnego KIGM za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 r.

8. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady KIGM za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 r.

9. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania finansowego KIGM za rok 2019.

10. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej KIGM za okres od 01.01.2019 – 31.12.2019 r.

11. Udzielenie absolutorium władzom KIGM.

12. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie Planu pracy KIGM na rok 2020.

13. Przedstawienie, rozpatrzenie i uchwalenie budżetu KIGM na rok 2020.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ilości członków Rady i Komisji Rewizyjnej KIGM oraz sposobu głosowania.

15. Wybór członków Rady KIGM.

16. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.

17.  Dyskusja o najważniejszych sprawach KIGM i jej członków.

18. Przedstawienie sprawozdań komisji:

- Mandatowo-skrutacyjnej

- Uchwał i wniosków

19. Wolne wnioski.

20. Zamknięcie obrad.

  

Rafał Machowiak

Sekretarz Generalny

Krajowej Izby Gospodarki Morskiej

Rada KIGM 2/2020

Opublikowano: piątek, 29, maj 2020

29 maja 2020 odbyło się posiedzenie Rady KIGM. Posiedzenie przeprowadzono za pomocą środków komunikacji na odległość. Krajowa Izba Gospodarki Morskiej dziękuje Zarządowi Morskiego Portu Gdynia za udostępnienie urządzeń umożliwiających odbycie posiedzenia Rady.

Głównymi tematami posiedzenia Rady było przyjęcie materiałów na Walne Zgromadzenie Członków KIGM

- sprawozdania z działalności Rady KIGM - za okres 1.01.2019-31.12.2019

- sprawozdania z działalności Sekretarza Generalnego KIGM  - za okres 1.01.2019-31.12.2019

- sprawozdania finansowego - za okres 1.01.2019-31.12.2019.

Wybrano także  termin i miejsce XXI Walnego Zgromadzenia Członków KIGM Będzie to 26 czerwca 2020 godzina 12.00 (pierwszy termin) i godzina 12.30 (drugi termin).

Na posiedzeniu Rady rozmawiano o sytuacji finansowej biura KIGM Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego i postanowiony przychylić się do wniosku Rady KIGM ZOR i w roku 2020 - w związku z sytuacją epidemiczną i trudnościami w pozyskiwaniu środków - zmienić zasady finansowania Biura Oddziału

W wolnych wnioskach poruszano temat potencjalnej współpracy z przedsiębiorstwami fińskimi i współpracy z ambasadą Finlandii w tej materii. Rozmawiano również o sprawach związanych z działalnością kapituły nagrody honorowej KIGM "Bursztynowej Kaczki".

XIII. Zgromadzenie Ogołne Członków Pomorskiego Oddziału Regionalnego

Opublikowano: piątek, 29, maj 2020

Wiodącymi tematami mają być Monitorowanie prac rządu dotyczących zmian w regulacjach dotyczących portów i przystani morskich, monitorowanie samorządów (Gdyni, Gdańska) w sprawach zagospodarowania przestrzennego graniczącego z terenami portów morskich; monitorowanie prac rządu i parlamentu w sprawach związanymi z zatrudnieniem na morzu i przywróceniem polskiej bandery (we współpracy z Polskim Związkiem Przedsiębiorców Żeglugowych); transport kontenerów z/do polskich portów morskich z uwzględnieniem tras transportu intermodalnego; monitorowanie prac rządu i władz lokalnych w sprawach związanych z kształceniem średnim i zawodowym.

Rok 2020 to również koniec kadencji obecnej Rady KIGM. W związku z tym wybrano również nową Radę KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego. W związku z koniecznością głosowania tajnego wybory odbyły się poprzez wrzucenie karty z lista przyjętych i zatwierdzonych wcześniej kandydatów do urny, która była dostępna w Szkole Morskiej w Gdyni z zachowaniem obostrzeń sanitarnych, w godzinach od 11.00 do 14.00 (28.05.2020).

W wyniku przeprowadzonych wyboru następujące osoby zostały członkami Rady KIGM POR na lata 2020-2024.

Czytaj więcej: XIII. Zgromadzenie Ogołne Członków Pomorskiego Oddziału Regionalnego