Finansowanie projektów z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zapraszamy Państwa do zapoznania się z możliwością finansowania projektów z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

W roku 2016 Fundusz dysponuje środkami w wysokości 8 mln EURO na dofinansowanie projektów, w zależności od rodzaju grantu poziom dofinansowania jest na poziomie 80-100%. W każdym roku jest kilka stałych terminów składania wniosków we: wrześniu, listopadzie, grudniu, marcu i czerwcu; pula środków jest podzielona na wszystkie terminy.

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące:

Kultury i wspólnej tożsamości

Środowiska

Edukacji i budowania potencjału

Demokracji i mediów

Polityki publicznej i partnerstwa instytucjonalnego

Wymiany naukowej i współpracy w zakresie badań

Rozwoju regionalnego, przedsiębiorczości i turystyki partnerskich, promocja turystyki, poprawa kompetencji i umiejętności w zakresie turystyki)

Rozwoju społecznego

W ramach funduszu możliwe jest złożenie grantów do kilku rodzajów projektów:

  • Small Grants – granty do wysokości 6.000 EURO;
  • Standard Grants – granty powyżej 6.001 EURO;
  • Strategic Grants – granty o średniej wartości 40.000 EURO na projekty związane z rocznymi priorytetami strategicznymi (w 2016 r. są to: Migration/Integration, Strengthening the Message about Common Central European Heritagein the Year of the 25th Anniversary of the Visegrad Group, Regional Cooperation in the Field of Security Policy);
  • Strategic Conferences – brak informacji o wysokości grantu, roczny budżet to 400.000 EURO, fundusze w ramach grantu przeznaczone są na konferencje o strategicznym znaczeniu regionalnym;
  • University Studies Grants – średnia wysokość grantu to 10.000 EURO za jeden kurs i 40.000 EURO za program studiów, fundusze w ramach grantu przeznaczone są dla szkolnictwa wyższego na promocję i wsparcie kursów oraz programów studiów zajmujących się tematami powiązanymi z krajami Grupy Wyszehradzkiej;
  • Visegrad+ – program przeznaczony do administrowania i finansowania projektów, które przyczyniają się do demokratyzacji i procesu transformacji w wybranych krajach i regionach – w szczególności nienależących do UE w Zachodnich Bałkanach;
  • V4 – Japan Joint Research Program – mechanizm wsparcia projektów badawczych prowadzonych pomiędzy krajami Grupy Wyszehradzkiej i Japonią.

 

Visegrad 4 Eastern Partnership Program – program mający na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Grupy Wyszehradzkiej oraz krajami Partnerstwa Wschodniego (EaP) – Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą. Jego głównym celem jest wymiana doświadczeń Grupy Wyszehradzkiej dotyczących transformacji społecznej i ekonomicznej, demokratyzacji i współpracy regionalnej w szczególności poprzez rozwój społeczeństwa i wsparcie  współpracy pomiędzy lokalnymi władzami, uniwersytetami i obywatelami. W ramach programu możliwe jest pozyskanie grantów z poniższych projektów:

  • University Studies Grants – EaP – fundusze w ramach grantu przeznaczone są dla szkolnictwa wyższego na promocję i wsparcie kursów oraz programów studiów zajmujących się wymianą specyficznych doświadczeń Grupy Wyszehradzkiej związanych z demokratyzacją, procesem transformacji, współpracą regionalną i procesem przystępowania do UE.
  • Flagship Projects – celem projektu jest wsparcie długoterminowych projektów o strategicznym charakterze które znacząco przyczynią się do wymiany doświadczeń krajów Grupy Wyszehradzkiej dotyczących demokratycznej transformacji i integracji, procesu przystępowania do UE oraz regionalnej współpracy.
  • Extended Standard Grants – wspiera średniookresowe projekty o charakterze strategicznym, w ramach których można sfinansować działania związane z wymianą doświadczeń Krajów Grupy Wyszehradzkiej odnośnie procesu transformacji demokratycznej i integracji jak również regionalnej współpracy. Projekt ma wspierać proces reform i ekonomicznej transformacji w Unią Europejską, wzmacniać instytucje i przyczyniać się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego jak również ogólnej transformacji krajów Partnerstwa Wschodniego.

Wnioski o dofinansowanie może złożyć każda osoba prawna lub osoba fizyczna na całym świecie (oprócz ministerstw, ambasad, itp.) pod warunkiem, że dany wniosek dotyczy projektu z tematów istotnych dla regionu Wyszehradzkiego i promuje współpracę pomiędzy partnerami projektu w regionie.

W większości projektów wymagany jest udział co najmniej trzech krajów Grupy Wyszehradzkiej.

Szczegółowe informacje dotyczące Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego znajdują się na stronie http://visegradfund.org/grants/small-grants/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *