Informacja z posiedzenia Rady Krajowej Izby Gospodarki Morskiej.

6.11.2018 o godz. 12. w siedzibie KIGM odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarki Morskiej. Posiedzeniu przewodniczył wiceprzewodniczący Rady p. Krzysztof Michnal.

W trakcie posiedzenia Sekretarz Generalny KIGM przedstawił informacje o działalności SG oraz Biura Izby w okresie czerwiec – październik 2018.

Podjęto również uchwałę o przyjęciu dwóch nowych członków, którym rekomendacji firmom udzieliła Szkoła Morska Sp. z o.o.
– Flying Dutchman Poland (Gdynia)
– Kancelaria Adwokacka Piotr Bartecki (Sopot).

Na posiedzeniu podjęto również uchwałę akceptującą treść stanowiska adresowanego do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dot. trasy Via Carpatia. Zaakceptowano też wniosek Rady Oddziału Pomorskiego KIGM o odbyciu w Warszawie posiedzenia Komitetu Gospodarki Morskiej KIG, którego wstępnym tematem będzie system szkolnictwa morskiego, promowanie zawodów morskich oraz sytuacja marynarzy polskich i możliwość „przywrócenia polskiej bandery” we flocie handlowej.

Sekretarz Generalny poprosił członków Rady o propozycje i sugestie odnośnie kierunków działalności Rady i KIGM w 2019 r.