Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego kigm.pl Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego kigm.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami
Polityka Prywatności/Cookies   
AKCEPTUJĘ
Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Rada KIGM POR 5/2022

Opublikowano: poniedziałek, 28, listopad 2022

25 listopada 2022 odbyło się w siedzibie Szkoły Morskiej w Gdyni piąte w tym roku posiedzenie Rady KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego. Głównymi tematami posiedzenia były:

- dyskusja i przyjęcie pisma do Ministra Infrastruktury w sprawie zmian w przepisach dotyczących wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich w szczególności dot. kwalifikacji szyprów morskich w kontekście żeglugi przybrzeżnej i możliwości ich pracy przy obsłudze budowy i serwisowania morskich farm wiatrowych. W świetle obowiązujących przepisów i możliwych zmian w ww. kwestii mogą wystąpić poważne utrudniania. Sprawę zreferował przewodniczący Rady KIGM POR, p. Krzysztof Michnal. W dyskusji zabrali głos kpt. Tadeusz Hatalski oraz Cezary Łuczywek, który wskazując na zasadność przyjęcia stanowiska i pisma tej sprawie, zaproponował podjęcie prac nad doprecyzowaniem tematu, przygotowaniem odpowiedniego pisma. Jako że sprawa wymaga analizy różnych regulacji i jest czasochłonna postanowiono w ciągu tygodnia opracować treść pisma i wysłać je w najbliższym możliwym terminie.

- dyskusja i przyjęcie pisma do Ministra Rozwoju i Technologii, p. Waldemara Budy z apelem o wycofanie się z planów likwidacji Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS)  - Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy.
Zgodnie z posiadaną wiedzą zapowiadane jest rozproszenie tematyki badań przemysłowych i prac rozwojowych właściwej dla ww. KIS wśród sformułowań o charakterze ogólnym, powiązanych bardziej z dyscyplinami nauki niż z obszarami zastosowań może wywołać daleko idące, negatywne skutki dla branży i całej gospodarki kraju. Zwornikiem tematyki badawczej objętej KIS Innowacyjne technologie morskie (...) jest zastosowanie rezultatów badań w gospodarce morskiej, zaś jej rozwój poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych stanowi jeden z istotniejszych priorytetów rozwojowych Państwa Polskiego. Stojąc u progu wieloletniego, intensywnego zagospodarowania Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej na Bałtyku morskimi farmami wiatrowymi, reaktywacji polskiego przemysłu okrętowego poprzez realizację budowy serii nowatorskich promów pasażersko-samochodowych, nowych typów i klas okrętów wojennych dla Marynarki Wojennej RP oraz szeregu wyspecjalizowanych jednostek pływających do instalacji i obsługi infrastruktury morskich farm wiatrowych środowisko związane z gospodarką morską oczekuje odzwierciedlenia ww. priorytetów rozwojowych w strukturze programów i sformułowaniach określających istotne dla kraju kierunki badań naukowych i prac rozwojowych jakimi są KISy. Sprawę zreferował p. Leszek Wilczyński (CTO). Przewodniczący Rady Oddziału zaproponował również, by temat, jako że ma znaczenie ogólnopolskie, został również przez Radę Oddziału skierowany pod obrady Rady Krajowej, która odbędzie się 9 grudnia br.

- podniesiono sprawę dotyczącą propozycji Polskiego PCS oraz współpracy terminali kontenerowych z celnikami (KAS). Sprawę zreferowali p. Jan Jarmakowski (GCT) oraz p. Wojciech Szymulewicz (BCT). Planowane zmiany, które mają wejść na początku przyszłego roku mogą bardzo negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie terminali kontenerowych na całym polskim wybrzeży. Postanowiono zorganizować spotkanie zainteresowanych stron w tej sprawie oraz przygotować pismo, w którym znajdą się wszystkie kwestie związane z zapowiadanymi zmianami, propozycje terminali i innych użytkowników obrotu portowego, których zmiany dotyczą, w tym apel o prolongatę terminu wprowadzanych zmian. Temat zostanie opracowany i sformalizowany przez zainteresowanych i przedłożony Radzie do konsultacji.


- w związku z poparciem apelu Polskiego Związku Przedsiębiorców Żeglugowych i trwającymi pracami nad propozycją zmian przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych marynarzy (patrz informacja z posiedzenia Rady KIGM POR z 4/2022 12.09.2022), pan kpt. Tadeusz Hatalski oraz jego rozmów w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w ww. kwestii zwrócił się do Rady KIGM POR o rekomendowanie Radzie Krajowej podjęcia tematu na najbliższym jej posiedzeniu oraz zgłoszenia go jako osoby referującej sprawę.