O BIP

Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Berdowska
e-mail: kigm@kigm.pl
tel.: (58) 661 53 75, fax: (58) 620 35 54

Adres:
ul. Armii Krajowej 24
81-372 Gdynia

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00

Instrukcja korzystania z biuletynu

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112/2001 poz. 1198)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 67/2002 poz. 619)