Imprezy

Działalność Krajowej Izby Gospodarki Morskiej w Gdyni podporządkowana jest celom i zadaniom statutowym Izby w zakresie organizowania szkoleń i doradztwa gospodarczego, pomocy w nawiązywaniu kontaktów z partnerami z kraju i zagranicy, m.in. poprzez międzynarodowe misje i seminaria z udziałem ekspertów krajowych i zagranicznych.

Pragniemy również aby za naszym pośrednictwem mogli Państwo mieć dostęp do szerokiej oferty targów w kraju i na świecie związanych nie tylko z branżą morską.