Członkostwo

Zapraszamy do członkostwa w Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej

Podmioty zgłaszające akces do Krajowej Izby Gospodarki Morskiej proszone są o zapoznanie się ze Statut KIGM- 2011.pdf

Prosimy o wypełnienie oraz przesłanie do KIGM Deklaracji Członkowskiej oraz Karty Informacyjnej Firmy.

Oba dokumenty pobrać można klikając na poniższe linki.

Deklaracja Członka

Deklaracja Członka Stowarzyszonego

Karta informacyjna zgłaszanej firmy

Klasyfikacja podmiotów, zasady naliczania opłaty wpisowej oraz wysokości składek członkowskich znajdują się w poniższym dokumencie:

Tabela opłat obowiązująca od 01.01.2014r. 

http://www.kigm.pl/images/stories/kigm/tabela_oplat/tabela%20op%B3at%20-sk%B3adki%202014.doc

Tabela opłat obowiązująca do 31.12.2013r.

Tabela składek członkowskich za rok 2013


CO DAJE CZŁONKOSTWO

 • reprezentacje interesów gospodarczych wobec władz i organów państwowych (Ministerstwa, Parlament) oraz samorządowych i branżowych ;
 • możliwość współpracy przy opracowywaniu i opiniowaniu aktów prawnych dot. obszarów działalności
 • promocję firmy i reklamę firm podczas spotkań , misji gospodarczych , targów, wystaw krajowych i zagranicznych
 • udział w szkoleniach na warunkach preferencyjnych
 • dostęp do informacji o możliwościach udziału w imprezach targowych w Polsce i zagranicą
 • możliwość korzystania z usług lobbingowych na mocy odrębnej umowy
 • KIGM może organizować konferencje, seminaria, szkolenia zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez członków
 • możliwość korzystania z usług dot. współpracy handlowej
 • możliwość udziału w spotkaniach ze znanymi przedsiębiorcami i politykami
 • certyfikat przynależności do KIGM
 • zniżkę za przygotowywanie usług wywiadowi gospodarczej (raporty o firmach)
 • udostępnianie baz danych, katalogów i ofert będących w posiadaniu KIGM
 • kojarzenie partnerów handlowych
 • możliwość udziału w spotkaniach informacyjnych i konsultacjach organizowanych przez KIGM, dotyczących zmian w przepisach celnych, podatkowych itp.
 • preferencyjne warunki korzystania z usług Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy KIGM i korzystanie z bezpłatnych porad prawnych przy zakładaniu sprawy
 • preferencyjne warunki korzystania z usług Komisariatu Awaryjnego i doradztwo w zakresie szkód ładunków w transporcie

– pakiety bonusowe uzyskane dla członków KIGM:

 • Biuro Podróży ORLI proponuje 50% rabat od opłat transakcyjnych przy rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych promowych, autokarowych, organizacji wyjazdów indywidualnych i grupowych w kraju i za granicą, sprzedaży polis ubezpieczeniowych na czas podróży, rezerwacji hoteli, samochodów osobowych, autokarów, mikrobusów oraz dostarczania biletów pod wskazany adres – informacji w biurze ORLI udziela pani Walentyna Szuszkiewicz – kierownika biura w Gdyni tel/fax +48 58/620 13 58, 620 85 79 , e-mail: w.szuszkiewicz@orli.pl
 • „Oberża Pod Turbotem” w Redzie oferuje dla członków KIGM 15 % od wszystkich usług – hotel, catering, restauracja (szczegółowe informację na temat Oberży – www.oberzapodturbotem.pl)

(zachęcamy naszych członków do realizowania pakietu bonusowego)