Delegatury

Krajowa Izba Gospodarki Morskiej Oddział Szczecin
ul. Bytomska 7 pok. 33
70-603 Szczecin
Tel./fax: +48  91 430 84 48
e-mail: szczecin.kigm@wp.pl
Osoba do kontaktu: Dariusz Sałata

 

Krajowa Izba Gospodarki Morskiej Oddział Pomorski

ul. Armii Krajowej 24

81-372 Gdynia

Tel.: 58 661 53 75