Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego kigm.pl Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego kigm.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami
Polityka Prywatności/Cookies   
AKCEPTUJĘ
Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Zespół ekspertów

Opublikowano: poniedziałek, 15, kwiecień 2019

Zespół Ekspertów KIGM oferuje usługi niezależnych, wysoko wykwalifikowanych, z olbrzymim doświadczeniem Zaprzysiężonych Ekspertów.

Odwołując się do opinii niezależnych Zaprzysiężonych Ekspertów Twoja Firma może uniknąć strat i osiągnąć wymierne korzyści ekonomiczne przy zawieraniu i realizacji kontraktów handlowych.

Zostań ekspertem KIGM!
Warunki przystąpienia do Zespołu Ekspertów KIGM


Osoby zainteresowane przystąpieniem do Zespołu Ekspertów KIGM powinny zapoznać się z Regulaminem Ustanawiania i Działalności Zaprzysiężonych Ekspertów z dnia 5 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami – REGULAMIN a następnie wypełnić i przesłać do KIGM następujące dokumenty:
Podanie do KIGM o ustanowienie eksperta

Kwestionariusz osobowy eksperta

Przyrzeczenie eksperta

Podanie

Pełen zestaw dokumentów pobrać klikając na link: docs.zip (10.75 KB)
Kontakt z Zespołem Ekspertów

Zespół Ekspertów KIGM
81-372 Gdynia, ul. Armii Krajowej 24
Zbigniew Nowakiewicz – Przewodniczący Kolegium Ustanawiania Ekspertów
tel. kom. 664 131 330

tel. (0-58) 661 53 75
fax. (0-58) 620 35 54

Komisariat awaryjny

Opublikowano: poniedziałek, 15, kwiecień 2019

Komisariat Awaryjny jest reprezentantem zagranicznych firm ubezpieczeniowych oraz zrzeszeń ubezpieczycieli jako „komisarz awaryjny” oraz „settling agent”. Działa na terenie całego kraju obsługując szkody powstające m.in. w transporcie morskim, drogowym, kolejowym i lotniczym.

W przypadku wystąpienia szkody ładunku (środka transportu) Komisariat Awaryjny podejmuje wszelkie niezbędne działania. Doświadczenie, wiedza, fachowość zdobyte w trakcie 50 lat działalności pozwalają na kompletne i szybkie przeprowadzenie działań zmierzających do minimalizacji strat i likwidacji szkody.

Do zakresu działań Komisariatu Awaryjnego należy:

 • obsługa awaryjna szkód ładunkowych „cargo”;
 • obsługa awaryjna szkód środków transportu „casco”;
 • dochodzenie roszczeń o odszkodowanie w stosunku do zagranicznych ubezpieczycieli i wypłatę odszkodowań „settlement of claims”;
 • uzyskiwanie i opracowywanie dla celów ubezpieczeniowo-odszkodowawczych informacji i dokumentów dotyczących zdarzeń natury kryminalnej (rabunki ciężarówek/towarów);
 • dochodzenie i egzekwowanie odszkodowań/regresów od sprawców szkód – „recovery”;
 • nadzór rzeczoznawczy związany z ratowaniem towarów, zmniejszeniem rozmiarów szkody, rekondycją uszkodzonych towarów oraz sprzedażą awaryjną uszkodzonych towarów;
 • nadzór rzeczoznawczy w zakresie załadunku, sztauerki i mocowania ładunków, w szczególności sztuk ciężkich (heavy lifts);
 • udzielanie formom importowym pomocy w kompletowaniu dokumentacji i składaniu gwarancji wymaganych przy Awarii Wspólnej;
 • pomoc prawna w rozstrzyganiu sporów, arbitrażu i spraw sądowych w zakresie kodeksu morskiego i handlowego;
 • zbieranie na potrzeby międzynarodowego rynku ubezpieczeniowego informacji dotyczących ruchu statków w polskich portach oraz dotyczących przemysłu stoczniowego;
 • inspekcje magazynów dla celów ubezpieczeniowych.

Komisariat Awaryjny KIGM
81-372 Gdynia, ul. Armii Krajowej 24
tel. 58 620 22 79, fax 58 620 35 54
centrala: 58 661 53 75 wew 403
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

NIP: 586-20-14-014
REGON: 191832979
Bank: Bank Zachodni WBK S.A. –  31 1090 1102 0000 0001 0441 0927  SWIFT CODE: WBKPPLPP

Osoby do kontaktu:

Bronisław Soszyński    tel. kom. 0608 454 214

Rafał Machowiak 58 661 53 75

Legalizacja

Opublikowano: piątek, 12, kwiecień 2019

Oferujemy dokonanie czynności legalizacyjnych

Działalność legalizacyjna dokonywana jest w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30.05.1989 r., z późniejszymi zmianami, na rzecz podmiotów zarejestrowanych w Polsce.

Usługa legalizacyjna obejmuje różnego rodzaju dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym, od dokumentów autorstwa wnioskodawcy, świadectw i zaświadczeń urzędów państwowych i samorządowych, do poświadczeń autentyczności kopii, kserokopii dokumentu na podstawie okazanego oryginału włącznie.

Rodzaje legalizowanych i wystawianych przez Izbę dokumentów:

1.

Różne dokumenty handlowe: faktury, deklaracje, specyfikacje, umowy, pełnomocnictwa, tłumaczenia inne niż tłumaczy przysięgłych.

2.

Dokumenty przewozowe, np. konosamenty, faktury transportowe i inne dokumenty związane z przewozem.

3.

Świadectwa wydane przez urzędy weterynaryjne, sanitarne, inspekcję handlową.

4.

Świadectwa i zaświadczenia wydane przez upoważnione jednostki administracji państwowej, samorządu terytorialnego.

5.

Kopie i kserokopie dokumentów poświadczane za zgodność okazanymi oryginałami.

6.

Poświadczanie świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny uwarunkowane wymogami kraju odbiorcy towaru.

7.

Wystawianie, na podstawie świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny, dodatkowych świadectw niepreferencyjnego pochodzenia towarów na formularzach Krajowej Izby Gospodarczej, jeśli zagraniczny odbiorca towaru żąda wystawienia takiego świadectwa, w związku z realizacją płatności za towar.

 8.

Wystawianie uniwersalnych świadectw pochodzenia towarów.

WAŻNE: RODO - klauzula informacyjna KIG - Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)


---------------------------------  * * *  --------------------------------- 

Jakie wymogi należy spełnić, aby zalegalizować dokumenty?

Przedsiębiorca występujący o legalizację dokumentów składa dokumenty podstawowe dotyczące jego firmy i dokumenty do legalizacji.

Dokumenty podstawowe

 • Dokument z organów rejestrowych potwierdzający prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej (oryginał do wglądu).
 • Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON.
 • Decyzja albo potwierdzenie faktu nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
 • Uwierzytelnione wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu wnioskującego.

 ---------------------------------  * * *  --------------------------------- 

Dokumenty do legalizacji

Dokumenty do legalizacji powinny być przedkładane przez przedsiębiorcę w określonej przez niego ilości egzemplarzy i jednego egzemplarza dodatkowego przeznaczonego do dokumentacji, która pozostaje w Dziale Legalizacji KIG. Wszystkie egzemplarze dokumentów przedłożonych do legalizacji powinny zawierać oryginalne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa.

Przy składaniu dokumentów do legalizacji należy dołączyć wypełniony przez przedsiębiorcę wniosek.

Formularze legalizacyjne do pobrania:

 ---------------------------------  * * *  --------------------------------- 

Ważne!

Uprzejmie informujemy, że legalizacja kserokopii dokumentów „za zgodność z oryginałem” od dnia 28.09.2016 r. będzie realizowana w następujący sposób:

w przypadku konieczności uwierzytelnienia kserokopii dokumentów przez izbę eksporter przygotowuje własne oświadczenie  kierowane do zagranicznego klienta potwierdzające informacje zawarte w ksero dokumentu. Ksero dokumentu jest załącznikiem do oświadczenia. Szczegóły pod numerem 58 661 53 75.

---------------------------------  * * *  --------------------------------- 

Zapraszamy przedsiębiorców codziennie,
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 15.00.

Stanowisko ds. Legalizacji Dokumentów
tel. (058) 661 53 75
fax (058) 620 35 64
kom. 608 454 211
osoba kontaktowa: Bożena Rogalska

---------------------------------  * * *  --------------------------------- 

Działalność legalizacyjna jest prowadzona w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej
Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA, Dział Legalizacji
ul:Trębacka 4 , 00-074 Warszawa, Polska,
tel: +48 (22) 630 97 13, 630 96 31, 630 97 67,
fax: +48 (22) 826 82 31, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., www.kig.pl