Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego kigm.pl Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego kigm.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami
Polityka Prywatności/Cookies   
AKCEPTUJĘ
Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Organizacja ruchu na terenach portowych oraz bezpieczeństwa pracy w portach morskich i śródlądowych.

Opublikowano: środa, 12, czerwiec 2019

Program kursu:

1. Państwowy system nadzoru i kontroli nad warunkami pracy.
2. Podstawowe wymagania prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy oraz organizacji ruchu na terenach portowych.
3. Organizacja ruchu na terenach portowych – zasady bezpiecznego przemieszczania się osób po terenie zakładu pracy i obowiązki pracodawcy z tym związane.
4. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem:
a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad BHP,
b) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników,
c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
d) organizacji prac transportowych i wymagań technicznych stosowanych urządzeń przeładunkowych.
5. Rodzaje przeładunków portowych oraz organizacja prac przeładunkowych.
6. Typowe zagrożenia występujące w rejonie prowadzenia praw przeładunkowych i zasady eliminacji zagrożeń – „dobre praktyki portowe".
7. Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.
8. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady organizacji pierwszej pomocy w razie wypadku.

Czas trwania:

  • sobota, w godz. 8.00-16.00 z przerwami.