Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego kigm.pl Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego kigm.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami
Polityka Prywatności/Cookies   
AKCEPTUJĘ
Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Legalizacja

Opublikowano: piątek, 12, kwiecień 2019

BIURO LEGALIZACJI

  • Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 13.00 
  • Osoby spoza Trójmiasta i okolic, planujące osobistą wizytę w Biurze Legalizacji , prosimy o wcześniejszy kontakt z biurem - kontakt poniżej).

Oferujemy dokonanie czynności legalizacyjnych

Działalność legalizacyjna dokonywana jest w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30.05.1989 r., z późniejszymi zmianami, na rzecz podmiotów zarejestrowanych w Polsce.

Usługa legalizacyjna obejmuje różnego rodzaju dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym, od dokumentów autorstwa wnioskodawcy, świadectw i zaświadczeń urzędów państwowych i samorządowych, do poświadczeń autentyczności kopii, kserokopii dokumentu na podstawie okazanego oryginału włącznie.

Rodzaje legalizowanych i wystawianych przez Izbę dokumentów:

1.

Różne dokumenty handlowe: faktury, deklaracje, specyfikacje, umowy, pełnomocnictwa, tłumaczenia inne niż tłumaczy przysięgłych.

2.

Dokumenty przewozowe, np. konosamenty, faktury transportowe i inne dokumenty związane z przewozem.

3.

Świadectwa wydane przez urzędy weterynaryjne, sanitarne, inspekcję handlową.

4.

Świadectwa i zaświadczenia wydane przez upoważnione jednostki administracji państwowej, samorządu terytorialnego.

5.

Kopie i kserokopie dokumentów poświadczane za zgodność okazanymi oryginałami.

6.

Poświadczanie świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny uwarunkowane wymogami kraju odbiorcy towaru.

7.

Wystawianie, na podstawie świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny, dodatkowych świadectw niepreferencyjnego pochodzenia towarów na formularzach Krajowej Izby Gospodarczej, jeśli zagraniczny odbiorca towaru żąda wystawienia takiego świadectwa, w związku z realizacją płatności za towar.

 8.

Wystawianie uniwersalnych świadectw pochodzenia towarów.

WAŻNE: RODO - klauzula informacyjna KIG - Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)


---------------------------------  * * *  --------------------------------- 

Jakie wymogi należy spełnić, aby zalegalizować dokumenty?

Przedsiębiorca występujący o legalizację dokumentów składa dokumenty podstawowe dotyczące jego firmy i dokumenty do legalizacji.

Dokumenty podstawowe

  • Dokument z organów rejestrowych potwierdzający prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej (oryginał do wglądu).
  • Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON.
  • Decyzja albo potwierdzenie faktu nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
  • Uwierzytelnione wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu wnioskującego.

 ---------------------------------  * * *  --------------------------------- 

Dokumenty do legalizacji

Dokumenty do legalizacji powinny być przedkładane przez przedsiębiorcę w określonej przez niego ilości egzemplarzy i jednego egzemplarza dodatkowego przeznaczonego do dokumentacji, która pozostaje w Dziale Legalizacji KIG. Wszystkie egzemplarze dokumentów przedłożonych do legalizacji powinny zawierać oryginalne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa.

Przy składaniu dokumentów do legalizacji należy dołączyć wypełniony przez przedsiębiorcę wniosek.

Formularze legalizacyjne do pobrania:

 ---------------------------------  * * *  --------------------------------- 

Ważne!

Uprzejmie informujemy, że legalizacja kserokopii dokumentów „za zgodność z oryginałem” od dnia 28.09.2016 r. będzie realizowana w następujący sposób:

w przypadku konieczności uwierzytelnienia kserokopii dokumentów przez izbę eksporter przygotowuje własne oświadczenie  kierowane do zagranicznego klienta potwierdzające informacje zawarte w ksero dokumentu. Ksero dokumentu jest załącznikiem do oświadczenia. Szczegóły pod numerem 58 661 53 75.

---------------------------------  * * *  --------------------------------- 

Zapraszamy przedsiębiorców codziennie,
od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 13.00.

Stanowisko ds. Legalizacji Dokumentów
tel. (058) 661 53 75
kom. 608 454 211
osoba kontaktowa: Bożena Rogalska

---------------------------------  * * *  --------------------------------- 

Działalność legalizacyjna jest prowadzona w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej
Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA, Dział Legalizacji
ul:Trębacka 4 , 00-074 Warszawa, Polska,
tel: +48 (22) 630 97 13, 630 96 31, 630 97 67,
fax: +48 (22) 826 82 31, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., www.kig.pl