Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego kigm.pl Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego kigm.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami
Polityka Prywatności/Cookies   
AKCEPTUJĘ
Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Sztauowanie i mocowanie ładunków na statkach

Opublikowano: środa, 12, czerwiec 2019

Ramowy program:

1. Rodzaje ładunków transportowanych morzem

2. Rodzaje i charakterystyka ładunków oraz ich opakowań:

a. Ładunki drobnicowe

b. Ładunki zjednostkowane

c. Ładunki masowe

3. Plany ładunkowe statków

a. sposoby prezentacji przestrzeni ładunkowej

b. sposoby prezentacji i oznaczania ładunku

4. Uwarunkowania prawne w transporcie towaru morzem

a. Przepisy dotyczące bezpiecznego przewozu ładunku

b. Strony w przewozie morskim

c. Odpowiedzialność prawna

d. Roszczenia

5. Siły, momenty i przyspieszenia oddziaływujące na ładunek w czasie transportu morzem

6. Charakterystyka ładowni statków i wytrzymałość pokładów

7. Planowanie rozmieszczania ładunku w ładowniach i pokładach

a. Rozmieszczenie w ładowni, na pokładzie,

b. Separacja ładunków

c. Ładunki niebezpieczne

8. Pakowanie, oznakowanie i zabezpieczanie ładunków niebezpiecznych

a. Prawne aspekty przewozu i składowania ładunków niebezpiecznych

b. Klasyfikacja i oznakowanie ładunków niebezpiecznych

c. Opakowania ładunków niebezpiecznych

d. Sztauowanie ładunków niebezpiecznych różnych klas

e. Segregacja i zasady oddzielania ładunków niebezpiecznych wg IMDG

    Code, zaleceń międzynarodowych i przepisów lokalnych

9.  Sposoby zabezpieczania i mocowania ładunku:

a. przed przesuwaniem

b. przed przewracaniem

10.  Osprzęt służący do mocowania i zabezpieczania ładunku

a. Osprzęt stały

b. Osprzęt ruchomy

c. Punkty mocowań w ładowniach

d. Inspekcja osprzętu

11. Matematyczne podstawy obliczania mocowań ładunku:

a. Rozprowadzanie obciążeń

b. Współczynnik tarcia

c. Obliczanie sił działających w odciągach

d. Blokowanie ładunku

12.  Cargo Securing Manual

13.  Projektowanie zamocowania ładunku

a. Rozmieszczanie odciągów

b. Weryfikacja obciążeń

c. Inspekcja mocowań

14.  Inspekcja uszkodzeń ładunkowych

15. Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem programów wspomagających rozmieszczanie ładunków i obliczenia wytrzymałości mocowań.

 

Czas trwania kursu: 

około 16 h

 

Dodatkowe informacje:

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia, uczestnicy otrzymują komplet materiałów oraz certyfikat ukończenia kursu.