Advertisement

LOGIN


Lost Password?
No account yet? Register
 

Zamów biuletyn

 Start
Aktualności
Posiedzenie Rady Oddzialu Pomorskiego Print E-mail
wtorek, 25 październik 2016

24 października br w siedzibie Zarządu Stoczni Remontowej „Nauta” S.A. odbyło się posiedzenie Rady KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego.. Podczas spotkania p. Wiesław Badura, dyrektor finansowy „Nauty” przedstawił prezentację dotyczącą 90 jubileuszu swojej firmy, a także opowiedział o aktualnej sytuacji,  kierunkach działalności i planach na przyszłość.

Podczas spotkania dyskutowano nt. możliwości lobbingowych samorządu gospodarczego oraz o potrzebie wzmocnienia działalności marketingowej Izby. Rozważano potrzebę zorganizowania spotkań z władzami Gdyni oraz regionu. Również z poszczególnymi przedstawicielami ministerstw, w tym przypadku za pośrednictwem Komitetu Morskiego przy KIG.

 
Wódy balastowe a konwencją BWM 2004 Print E-mail
środa, 19 październik 2016

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, ze Polski Rejestr Statków wraz z KIGM organizują Seminaria dotyczące „Wód balastowych” w związku z - konwencją BWM 2004.

Program Seminaria skoncentruje się na zapadniami związanymi z wprowadzeniem w życie Konwencji o  kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami . Przedstawione zostaną aspekty prawne, wyzwania, zagrożenia i stan wiedzy technicznej.

Referaty wygłoszone zastaną przez ekspertów: administracji morskiej, jednostek naukowych, towarzystwa klasyfikacyjnego, producentów, stoczni i armatorów.

Gdańsk

Honorowy patronat - Urząd Morski w Gdyni

Termin: 03 listopada 2016r. godz.9.00-13.00 (start rejestracji 8.30)

Miejsce: Centrala PRS SA, Gdańsk 80-416, Al. gen. Józefa Hallera 126

Koszt: 1 uczestnika: 80 PLN netto+23% VAT (98,40 PLN brutto)

 

Szczecin

Honorowy patronat - Urząd Morski w Szczecinie

Termin: 07 grudnia 2016r. godz.9.00-13.00 (start rejestracji 8.30)

Miejsce: Urząd Morski w Szczecinie, Szczecin 70-207, plac Stefana Batorego 4

Koszt: 1 uczestnika: 80 PLN netto+23% VAT (98,40 PLN brutto)

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na:

https://www.prs.pl/dzialalnosc-badawczo-rozwojowa/referaty-na-konferencje-naukowe/seminaria/seminarium-wody-balastowe-gdansk-2016.html

Serdecznie zapraszam do udziału.

 
Nagrody rozdane Print E-mail
wtorek, 18 październik 2016

W piątek, 14 października w Gdynia Arena podczas gali Wspólna Kaczka zostały rozdane statuetki: Bursztynowej Kaczki 2016, Nagrody Honorowej Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, a także Wyróżnienia Honorowe Krajowej Izby Gospodarki Morskiej - Bursztynowe Jajka, za najbardziej spektakularne osiągnięcia w polskiej gospodarce morskiej w roku 2015.

Bursztynową Kaczką 2016 nagrodzono

Euroafrica Services Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce za rozpoczęcie w trudnych dla żeglugi okresie realizacji długofalowej strategii inwestycyjnej oraz doprowadzenie do uwolnienia z rąk piratów marynarzy statku „Szafir”

Navimor Com. Ltd.  za realizację „pod klucz” największego projektu Unii Europejskiej w Afryce – Akademii Rybołówstwa i Nauk o Morzu w Namibe (Angola)

Bursztynowe Jajka 2016 otrzymali:

PCC Intermodal S.A. – za ukończenie kolejnego etapu procesu inwestycyjnego poprzez oddanie do użytku trzech nowoczesnych hubów intermodalnych w Polsce

Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o. – za oddanie do użytku magazynu śrutowo-zbożowego o kubaturze 220 000 m3 charakteryzującego się nowoczesną, bezpieczną dla środowiska technologią załadunkowo- wyładunkową

Remontowa LNG  Systems Sp. z o.o. – za opracowanie projektu, realizację, wdrożenie do praktyki produkcyjnej i uruchomienie Innowacyjnej Technologii Systemu LNG na promie pasażersko – samochodowych Samso

Nagrodę Specjalną 2016 otrzymał:

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.  za konsekwentną , wieloletnią realizację strategii rozwoju portu i modernizację infrastruktury portowej, przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w szczególności za sfinalizowanie w 2015 roku pięciu ważnych dla portu projektów inwestycyjnych o wartości 430 mln złotych

 

 
Draft Survey Print E-mail
poniedziałek, 17 październik 2016

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na ostatni w tym roku kurs „Draft Survey”, który odbędzie się
26.11-27.11.2016r., bądź 3.12-4.12.2016r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarki Morskiej w Gdyni, ulica Armii Krajowej 24. Kurs poprowadzi dr Jarosław Soliwoda.

Kurs skierowany jest głównie do pracowników instytucji klasyfikacji, nadzoru i rzeczoznawstwa, przygotowuje uczestników do obliczania masy ładunku z pomiarów zanurzeń statku.

Dodatkowe informacje:

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia, uczestnicy otrzymują komplet materiałów oraz certyfikat ukończenia kursu.

Kwota należności

dla członków KIGM: 1050 zł / osobę; 1030 zł /osobę przy zgłoszeniu (na 1 formularzu)
 więcej niż 1 pracownika.

dla pozostałych firm: 1070 zł / osobę; 1050 zł / osobę przy zgłoszeniu (na 1 formularzu)
więcej niż 1 pracownika.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt na: kigm@kigm.pl

 

 

 
Specjalna misja gospodarcza firm polskich do kanady Print E-mail
czwartek, 13 październik 2016

Montreal i Toronto:
27 listopada - 2 grudnia 2016

Szanowni Państw.

W imieniu Śląskiej Izby Gospodarczej zapraszamy na wielobranżową misja gospodarczą firm polskich do Kanady z okazji podpisania umowy CETA. Zapraszamy wszystkie firmy polskie zainteresowane nawiązaniem lub poszerzeniem współpracy na rynku Ameryki Północnej.

Każda z firm, niezależnie od prezentowanej branży czy grupy towarowej, odbędzie w Toronto oraz Montrealu indywidualne spotkania ze swoimi kanadyjskimi odpowiednikami, sprofilowanymi według indywidualnych wskazań zawartych w formularzu zgłoszeniowym.

Poza  bezpośrednimi  spotkaniami  B2B  z firmami  kanadyjskimi, omówimy  sytuację  firm polskich po podpisaniu umowy  CETA w Ambasadzie RP  w Montrealu .

CETA stwarza preferencyjne warunki dostępu do kanadyjskiego rynku dla europejskich, w tym polskich, produktów i usług. Dzięki niej zniesionych zostanie blisko 98% należności celnych, zlikwidowane ograniczenia w dostępie do zamówień publicznych, otwarty zostanie rynek usług i stworzone zostaną przewidywalne warunki działania na tym perspektywicznym i dla firm polskich rynku.

Szczegóły na:

http://www.scc.org.pl/CMS/misje2016/Kanada.html
Zapraszamy.

 
Konferencja: Prawo transportowe  morze, ląd, powietrze. Print E-mail
poniedziałek, 10 październik 2016

Krajowa Izba Gospodarki Morskiej jako patron wydarzenia zaprasza na

II Konferencję Naukową Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku.

 Prawo transportowe – morze, ląd, powietrze.

9-10 listopada

Na konferencji zostaną poruszone zagadnienia dotyczące transportu morskiego, lądowego, lotniczego oraz kosmicznego.

Rejestracja na konferencję odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego pod adresem:https://goo.gl/forms/cuCpKp5RmRTN1eEw2 Udział w konferencji jest bezpłatny

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie organizatora:
http://www.adwokatura.gdansk.pl/ea/strony/index.php?idw=1593&id=11&p=11&l=1593

Szczegółowy program można zaleźć pod wskazanym poniżej linkiem. http://www.kigm.pl/images/stories/kooperacja/pomorska_izba_adwokacka/ii_konferencja.pdf

Serdecznie zapraszamy.

 
Posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarki Morskiej Print E-mail
czwartek, 06 październik 2016

W dniu 5 października 2016 odbyło się drugie w nowej kadencji posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarki Morskiej.

Rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady oraz jej członka złożył Pan Janusz Jarosiński. W piśmie skierowanym do Rady (na posiedzeniu nie mógł być obecny ze względów osobistych) podziękował za 8 lat współpracy zarówno członkom Rady jak i pracującym w tym okresie Sekretarzom Generalnym. W miejsce Pana Janusza Jarosińskiego Rada jednogłośnie w tajnym głosowaniu dokooptowała do swego składu Pana Adama Mellera- Prezesa Zarządu Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Nowym Przewodniczącym Rady w tajnym głosowaniu został jednogłośnie wybrany Pan Roman Woźniak – Prezes Zarządu Polskich Linii Oceanicznych.

W dalszej  części posiedzenia Rada zapoznała się z informacją o wykonaniu budżetu KIGM za 8 miesięcy b.r. Rada przyjęła również nowych członków KIGM. Spółka Wodna „Międzyodrze” ze Szczecina, Chłodnia Szczecińska Sp. z o.o., Loadmaster&Balic Kontor Services ze Szczecina oraz   Fontański       z Gdyni.

Rada KIGM zdecydowała również o przystąpieniu do Pomorskiego Klastra Edukacyjnego w charakterze członka stowarzyszonego a także o zainicjowaniu prac nad utworzeniem w KIGM zespołu ds. edukacji morskiej.

 
Zaproszenie na kurs Print E-mail
środa, 05 październik 2016

05.11 – 06.11. 2016 r.

zapraszamy na kurs podstawowy

na

Agenta Okrętowego

dotyczący kompleksowej obsługi statków w portach polskich

Kurs przeznaczony jest zarówno dla adeptów tej ciekawej profesji, osób początkujących chcących rozpocząć pracę w ww. zawodzie, jak również dla tych, którzy zawód ten już wykonują i chcą poszerzyć i ugruntować swoją wiedzę.

Od kandydatów na kurs wymagamy co najmniej wykształcenia średniego oraz znajomości języka angielskiego w stopniu pozwalającym na przyswojenie fachowej terminologii. Kursanci uczestniczący w zajęciach otrzymają zaświadczenie ukończenia kursu, które stanowić będzie potwierdzenie określonego zakresu wymaganej wiedzy teoretyczne (wykonywanie zawodu Agenta Okrętowego nie wymaga posiadania licencji czy specjalnych uprawnień).

Program szkolenia przewiduje następujące zagadnienia: Armator, Statek, Port, Agent Morski i Makler Morski, Funkcje Agenta w obrocie portowo-morskim, Dokumentacja związana z  funkcjami Agenta Morskiego, Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO).

Szkolenie obejmuje ok. 20 godzin zajęć teoretycznych.. Zajęcia będą odbywać się w siedzibie KIGM w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 24

Liczba uczestników ze względów jakościowych to 15 osób na jednym kursie.

Kurs poprowadzi mgr inż. Mariusz Królczyk

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt na: kigm@kigm.pl

 

 

 
Finansowanie projektów z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego Print E-mail
wtorek, 04 październik 2016

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zapraszamy Państwa do zapoznania się z możliwością finansowania projektów z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

W roku 2016 Fundusz dysponuje środkami w wysokości 8 mln EURO na dofinansowanie projektów, w zależności od rodzaju grantu poziom dofinansowania jest na poziomie 80-100%. W każdym roku jest kilka stałych terminów składania wniosków we: wrześniu, listopadzie, grudniu, marcu i czerwcu; pula środków jest podzielona na wszystkie terminy.

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące:

v Kultury i wspólnej tożsamości

v Środowiska

v Edukacji i budowania potencjału

v Demokracji i mediów

v Polityki publicznej i partnerstwa instytucjonalnego

v Wymiany naukowej i współpracy w zakresie badań

v Rozwoju regionalnego, przedsiębiorczości i turystyki partnerskich, promocja turystyki, poprawa kompetencji i umiejętności w zakresie turystyki)

v Rozwoju społecznego

Read more...
 
Legalizacja kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem od dnia 28.09.2016 Print E-mail
czwartek, 29 wrzesień 2016

Ważne!

Uprzejmie informujemy, że legalizacja kserokopii dokumentów „za zgodność z oryginałem” od dnia 28.09.2016 r. będzie realizowana w następujący sposób:

w przypadku konieczności uwierzytelnienia kserokopii dokumentów przez izbę eksporter przygotowuje własne oświadczenie  kierowane do zagranicznego klienta potwierdzające informacje zawarte w ksero dokumentu. Ksero dokumentu jest załącznikiem do oświadczenia. Szczegóły pod numerem 58 661 53 75.

 
Baltic Maritime Technology Conference Print E-mail
czwartek, 29 wrzesień 2016

We are proud to announce the "Baltic Maritime Technology Conference" targeting maritime companies, researchers, science parks and clusters around the Baltic Sea.

This conference will provide updates from national authorities, universities and industry on their future requirements and the associated challenges. Therefore, the Baltic Maritime Technology Conference will explore the strategies and technologies required to develop next generation capability in this vital area of innovations.

The conference is a collaboration between the newly inaugurated Blue Science Park in Karlskrona and the concluding Baltic Maritime Science Park. In order to transmit experiences, results and network from Baltic Maritime Science Park to Blue Science Park, we will organize a joint conference.

http://www.bluesciencepark.se/

 
More...


Projekt i wykonanie: www.optinet.pl    

Strona internetowa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego