Advertisement


Advertisement

LOGIN


Lost Password?
No account yet? Register
 

Zamów biuletyn

 Start
Aktualności
Rozliczenia w firmie. Zarządzanie dokumentacją i zmiany w podatkach 2016 Print E-mail
piątek, 20 maj 2016

Zapraszamy na Konferencję „Rozliczenia w firmie. Zarządzanie dokumentacją i zmiany w podatkach 2016”.

Spotkanie jest skierowane do głównych księgowych, księgowych, dyrektorów finansowych i właścicieli firm. Udział w nim jest bezpłatny.

Wydarzenie dotyczące tej tematyki odbędzie się w różnych miastach Polski w tym m. in. w Gdyni  i jest odpowiedzią na zmiany wprowadzone na początku tego roku.  

Konferencja odbędzie się 23 maja w Gdyni.

Zaproszeni eksperci zaprezentują i przybliżą przedsiębiorcom wiedzę, jak sobie radzić w gąszczu informacji na temat rozliczeń dla przedsiębiorców. Przedstawią też główne zagrożenia, jakie mogą wynikać z nieprawidłowej interpretacji przepisów oraz podpowiedzą, gdzie szukać oszczędności i jak powinna wyglądać prawidłowa optymalizacja kosztów. 

 
SMM Hamburg 2016 Print E-mail
piątek, 20 maj 2016
Krajowa Izba Gospodarki Morskiej Krajowa Izba Gospodarki Morskiej, jako Partner Wspierający, zaprasza  wszystkich chętnych do udziału w do udzialu w targach SMM Hamburg 2016. Te ważne dla branży morskiej targi odbywają się 6-9 września 2016. Więcej informacji znajdziecie Państwo klikając na banner po lewej z logo SMM.
 
Breakbulk Antwerpia 2016 Print E-mail
piątek, 20 maj 2016

Szanowni Państwo

Krajowa Izba Gospodarki Morskiej jako partner wydarzenia serdecznie zaprasza do odwiedzenia Targów Breakbulk, które odbędą się już za kilka dni w Antwerpii.

Poniżej zamieszczamy agendę

23-26 May 2016
Antwerp Expo
Antwerp, Belgium

23-24 May: Educational Workshops
24 May: Evening Welcome Reception in the Exhibition Hall
25 May: Breakbulk BUSINESSrun
25-26 May: Exhibition, Conference Sessions, Micro-Seminars, Exhibitor-led Session

Więcej informacji na:

http://www.breakbulk.com/events/breakbulk-europe/breakbulk-europe-2016/agenda/

 
Walne Zgromadzenie Członków KIGM Print E-mail
środa, 18 maj 2016

Informuję, że Rada Krajowej Izby Gospodarki Morskiej zwołuje

XVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

na 21 czerwca 2016r. na godz. 11.30 (I termin) i godz. 12.00 (II termin).

Miejscem ZWZC będzie siedziba Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9 ( sala nr 121, I piętro).

 

Proponowany Porządek i tematyka obrad


1.  Otwarcie obrad XVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIGM.

2.  Wybór Przewodniczącego ZWZC i powołanie protokolantów.

3.  Powołanie Komisji:

      - Mandatowo-skrutacyjnej

      - Uchwał i wniosków

4.. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZC i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Uchwalenie porządku i tematyki obrad.

6. Uchwalenie Regulaminu obrad XVII ZWZC.

7.  Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Sekretarza Generalnego 

KIGM za okres 01.01.2015 – 31.12.2015r.

8. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady KIGM za okres 01.01.2015 – 31.12.2015r.

9. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania finansowego KIGM za rok 2015.

10. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej KIGM za okres

od 01.01.2015 – 31.12.2015r.

11. Udzielenie absolutorium władzom KIGM.

12. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie Planu pracy KIGM na rok 2016.

13. Przedstawienie, rozpatrzenie i uchwalenie budżetu KIGM na rok 2016.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ilości członków Rady i Komisji Rewizyjnej KIGM oraz sposobu głosowania.

15. Wybór członków Rady KIGM.

16. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.

17. Dyskusja o najważniejszych sprawach KIGM i jej członków.

18. Przedstawienie sprawozdań komisji:

      - Mandatowo-skrutacyjnej

      - Uchwał i wniosków

19. Wolne wnioski.

20. Zamknięcie obrad.

 

Sekretarz Generalny

Krajowej Izby Gospodarki Morskiej

Jerzy Lewandowski

 
Współpraca z Europejską Radą Biznesu ds. Afryki i Morza Śródziemnego Print E-mail
poniedziałek, 16 maj 2016

Szanowni Państwo,

Za pośrednictwem naszego MSZ otrzymaliśmy informację z Ambasady RP w Brukseli o możliwości współpracy polskich podmiotów z Europejską Radą Biznesu ds. Afryki i Morza Śródziemnego (EBCAM).

EBCAM  istnieje od 1973 roku i reprezentuje prawie 4.000 organizacji, stowarzyszeń i firm, głównie  sektora prywatnego, zajmujących się biznesem, problematyką rozwojową, handlem, transportem, szeroko rozumianym  sektorem usług  oraz inwestycjami na kontynencie  afrykańskim. Organizuje misje gospodarcze, konferencje, pośredniczy w wymianie informacji oraz sprzyja rozwojowi kontaktów między inwestorami i operatorami europejskimi i afrykańskimi.

Przedstawiciele EBCAM wyrazili zainteresowanie obecnością innych podmiotów z Polski w reprezentowanej przez nich organizacji.Zainteresowanych zapraszamy do współpracy.

http://www.ebcam.eu/

 
Zgromadzenie Ogólne Czlonków KIGM Pomorskiego Oddziału Reginalnego Print E-mail
piątek, 13 maj 2016

12 maja 2016 w Szkole Morskiej w Gdyni odbyło się sprawozdawczo wyborcze Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne członków KIGM Pomorski Oddział Regionalny. Podczas zgromadzenia udzielono absolutorium ustępującej Radzie KIGM Pomorski Oddział Regionalny, której przewodniczył przez ostatnie cztery lata Krzysztof Michnal.

Zebrani dyskutowali również nad propozycją kierunków działania dla nowo wybranej Rady.

Przed przystąpieniem do prezentacji kandydatów na członków Rady Oddziału przyjęto uchwałą zmiany do Regulaminu Rady Pomorski Oddział Regionalny.

Następnie, po prezentacji kandydatów na członków Rady przystąpiono do wyborów.

Do nowej rady wybrano:

  1. Piotra Frankowskiego, Promare
  2. Aleksandrę Jankowską, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
  3. Jan Jarmakowskiego, Gdyński Terminal Kontenerowy
  4. Ireneusza Kuligowskiego, Green Managment
  5. Krzysztofa Michnal, Szkoła Morska
  6. Michała Pastuszka, Doker
  7. Grzegorza Pettke, Polski Rejestr Statków
  8. Julian Skelnik, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk

 

Przewodniczący Rady zostanie wybrany na pierwszym posiedzeniu Rady KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego.

 
Nagrody zostały przyznane Print E-mail
wtorek, 10 maj 2016

Uzasadnienie przyznania Nagród Honorowych KIGM „Bursztynowa Kaczka” i Wyróżnień Honorowych „Bursztynowe Jajko”

 

Kapituła Nagrody Honorowej KIGM „Bursztynowa Kaczka i Wyróżnień Honorowych „Bursztynowe Jajko” na posiedzeniu w dniu 9 maja 2016roku przyznała :

1.       Nagrodę Specjalną Zarządowi Morskiego Portu Gdynia S.A.  za konsekwentną, wieloletnią realizację strategii rozwoju portu i modernizację infrastruktury portowej przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2007-2015.

Z wnioskiem o przyznanie takiej nagrody wystąpili członkowie Kapituły.

 

2.       Dwie równorzędne Nagrody Honorowe „Bursztynowa Kaczka” przyznano firmom:

a/    EuroAfrica Services Ltd. Sp. z o.o. Oddział w Polsce za rozpoczęcie w trudnym okresie dla     żeglugi realizacji długodystansowej strategii inwestycyjnej, w ramach której dokonano zakupu 2 drobnicowców o nośności 17 300 DWT każdy oraz za skuteczną realizację procesu uwolnienia marynarzy statku „Szafir” z rąk piratów.

b/Navimor International Com. Sp. z o.o. za realizację “pod klucz” największego polskiego   projektu w Afryce i jednocześnie największego projektu edukacyjnego  Unii Europejskiej w Afryce w postaci wybudowania i utworzenia Akademii Rybołówstwa i Nauk o Morzu w miejscowości Namibe w Angoli. Wartość projektu to ponad 100 milionów euro.

3.       Trzy równorzędne Wyróżnienia Honorowe „Bursztynowe Jajko” dla firm:

a/ Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o. za oddanie do użytku nowego magazynu śrutowo-zbożowego o kubaturze 220 000 metrów kwadratowych posiadającego nowoczesną technologię załadunkowo-wyładunkową charakteryzującą się m.in. wysokim stopniem bezpieczeństwa dla środowiska.

 

b/PCC Intermodal za ukończenie kolejnego etapu procesu inwestycyjnego poprzez oddanie do użytku trzech nowoczesnych hubów intermodalnych w Polsce.

 

c/ Remontowa LNG Systems Sp. z o.o. za kompleksowe opracowanie projektu, realizację i wdrożenie do praktyki produkcyjnej oraz dostarczenie i uruchomienie Innowacyjnej Technologii LNG na promie pasażersko-samochodowym Samso należącym do armatora duńskiego.

 
Zebranie Ogólne Członków KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego Print E-mail
czwartek, 05 maj 2016

Szanowni Państwo, Członkowie KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z Uchwałą Rady KIGM Oddziału Pomorskiego 1/ROP/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 oraz na podstawie par. 15 pkt. 2 Regulaminu Krajowej Izby Gospodarki Morskiej Pomorski Oddział Regionalny, Rada KIGM O/Pomorski,

12 maja 2016, g. 12.00 (pierwszy termin) – 12 maja 2016, g. 12.15 (drugi termin), odbędzie się Zebranie Ogólne Członków KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego

Miejscem spotkania będzie Szkoła Morska w Gdyni, ul. Polskiej 13A w Gdyni.

Materiały zostały przesłane do Członków Oddziału Pomorskiego drogą mailową.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 6 maja 2016

 Potwierdzenie w formie karty zgłoszeniowej proszę przesłać:

a. faksem na numer 58 620 35 54, lub

b. skan mailem na adres dyrektor.biura@kigm.pl 

W razie pytań prosimy o kontakt: 58 661 53 75

 
Zaproszenie od Ministerstwa Rozwoju Print E-mail
piątek, 29 kwiecień 2016

 

W imieniu Ministerstwa Rozwoju zapraszamy na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców na temat Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego oraz Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych.

Spotkanie odbędzie się 13 maja w godz. 12.00-14.30 w Ministerstwie Rozwoju.

Zgłoszenia należy kierować na adres poczty elektronicznej planinwestecyjny@mr.gov.pl do dnia 11 maja br.

 
Nowe terminy szkoleń Print E-mail
środa, 20 kwiecień 2016

Szanowni Państwo,

Informujemy, że trwa rekrutacja na następujące kursy:

1)      Sztauowanie i mocowanie ładunków na statkach  - MAJ  

2)      Lifting and Rigging    - MAJ

3)      Załadunek i składowanie materiałów niebezpiecznych – CZERWIEC/ LIPIEC

4)      Cumowanie ładunków powyżej 150m. długości  - MAJ/ CZERWIEC

5)      Agent Okrętowy  WRZESIEŃ

Kursy mogą się odbyć w następujących terminach:

14.05 – 15.05. 2016r.

25.06 – 26.06. 2016r.

2.07 – 3.07. 2016r.

10.09 -11.09.2016r. 

Kursy będą się odbywały według harmonogramu opartego na kolejności zgłoszeń, minimalna liczba uczestników to osiem osób na dany kurs.

Zachęcamy do przesyłania kart zgłoszeń, oferta jest aktualna do wyczerpaniu limitu miejsc.

 
Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne Print E-mail
środa, 20 kwiecień 2016

W imieniu Agencji Rozwoju Pomorza SA zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące ogłoszonego konkursu w ramach Poddziałania 1.1.1 "Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne" RPO WP 2014 - 2020. Spotkania odbędą się w dniach 22.04, 28.04, 5.05 oraz 12.05 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, w Olivia Business Centre, bud. Olivia Six.
Read more...
 
More...


Projekt i wykonanie: www.optinet.pl    

Strona internetowa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego