Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego kigm.pl Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego kigm.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami
Polityka Prywatności/Cookies   
AKCEPTUJĘ
Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Posiedzenie Loży KIGM ws. Strategii

Opublikowano: piątek, 19, czerwiec 2020

17 czerwca 2020 odbyło się posiedzenie Loży KIGM. Głównym tematem posiedzenia był Projekt Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego (PSWP).

Członkowie Loży stwierdzili, że prace i założenia Strategii idą w dobrym kierunku. Zdrowie, cyfryzacja oraz ekologia to najważniejsze kierunki, nad których realizacją należy pracować. Podkreślono, że doświadczenia związane z obecną pandemią wyraźnie wskazują, że zdrowie co raz bardziej należy traktować jako czynnik ekonomiczny, nie tylko pośrednio wpływający na działanie gospodarki.

Cyfryzacja powinna objąć jak największą ilość elementów gospodarki, w szczególności branże morską i transportową. Zaniedbanie digitalizacji procesów, czy obiegów dokumentów w tej branży, przy rozwoju konkurencji, może spowodować, spowolnienie rozwoju czy jego całkowity paraliż.

Ekologia wraz z rozwojem energetyki źródeł odnawialnych to obecnie również element ekonomiczny, który nie może być traktowany jako działanie prośrodowiskowy. Na terenie województwa brakuje elektrowni i większość energii jest sprowadzana z innych regionów, czy krajów. Ponad 51% pochodzi ze źródeł odnawialnych, w skali kraju to dużo, ale trzeba wziąć pod uwagę fakty, ze reszta potrzeb energetycznych zaspokajana jest z zewnątrz.

Loża zgodziła się również, że Strategia pomimo swej ogólności, która strategie powinna cechować w paru miejscach wydaje się być zbyt szczegółowa. W calach operacyjnych zaś w „Oczekiwaniach wobec władz centralnych” nie wyartykułowano wszystkich oczekiwań, których należało się spodziewać.

Wnioski i komentarze z posiedzenia Loży KIGM zostaną dołączone do stanowiska KIGM Pomorski Oddział Regionalny ws. PSWP.

Zebrania Ogólnego Członków Zachodniopomorskiego Oddziału KIGM.

Opublikowano: piątek, 19, czerwiec 2020

18 czerwca 2020 r. podczas Zebrania Ogólnego Członków zachodniopomorskiego oddziału Krajowej Izby Gospodarki Morskiej wybrano nową Radę Oddziału na lata 2020-2024:

Cezary Sylwestrzak – Przewodniczący Rady (firma Baltic Stevedoring Company)
Arkadiusz Świech – Wiceprzewodniczący Rady (Finomar)

oraz Członkowie Rady:

 • Jacek Cichocki (Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście)
 • Andrzej Łuc (Zarząd Morskiego Portu Police)
 • Wojciech Pysiak (Bulk Cargo – Port Szczecin)
 • Natalia Skugariew (Fosfan)

Najważniejsze cele jakie postawiła przed sobą nowa Rada to m.in.

 • reprezentowanie interesów zrzeszonych podmiotów gospodarczych województwa zachodniopomorskiego wobec organów państwa, administracji państwowej i samorządowej oraz innych organizacji,
 • zapewnienie swoim członkom wszechstronnej pomocy w ich działalności zgodnie z ich potrzebami i interesami,
 • integracja środowiska morskiego i regionów nadmorskich wokół wspólnej problematyki morskiej,
 • wspieranie lokalnych inicjatyw gospodarczych i przedsięwzięć służących rozwojowi przedsiębiorczości w zakresie gospodarki morskiej,
 • popularyzacja spraw morskich na forum lokalnym i krajowym,
 • wspieranie szkolnictwa morskiego i dbałość o rozwój kadr dla gospodarki morskiej,
 • kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej i doskonalenia norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym,
 • pozyskiwanie nowych członków KIGM z terenu Pomorza Zachodniego,
 • wykonywanie innych zadań określonych uchwałami organów Izby oraz Statutem KIGM.

Rada KIGM POR nowej kadencji.

Opublikowano: poniedziałek, 15, czerwiec 2020

10 czerwca 2020 w Szkole Morskiej w Gdyni odbyło się pierwsze posiedzenie Rady KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego kadencji 2020-2024.

Rada w nowym, pełnym składzie, na czele z przewodniczącym – p. Krzysztofem Michanlem i, po raz pierwszy w historii Rady KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego, wybranym wiceprzewodniczącym Rady – p. Janem Jarmakowski, po spełnieniu regulaminowych wymogów formalnych, przystąpiła do dyskusji nad Projektem Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego.

Temat został zapoczątkowany już na posiedzeniu Rady kadencji 2016-2020. Obecna Rada postanowiła kontynuować prace nad uwagami do ww. dokumentu. Sekretarz Generalny KIGM Rafał Machowiak przedstawił w prezentacji najważniejsze punkty Strategii oraz fragmenty, które odnoszą się do gospodarki morskiej, i nad którymi - w nawiązaniu do wcześniejszych ustaleń Rady - postanowiono pracować. Do udziału w dyskusji i pracach nad Strategią zostali zaproszeni przez Radę przedstawiciele małych i średnich portów z terenu regionu. Port we Władysławowie reprezentował pan Witold Wawrzonkowski, z firmy Szkuner sp. z o.o.

Po dyskusji postanowiono do 18 czerwca przedstawić wyrażone opinie na piśmie i przesłać je do KIGM w celu przygotowania jednego stanowiska. Stanowisko to również będzie zawierać uwagi i komentarze jakie ma przygotować Loża KIGM, której obrady zaplanowane są na 17 czerwca.

Na spotkaniu p. K. Michnal poruszył również sprawę trudności szkolnictwa morskiego, w szczególności po zmianach w prawie oświatowym  w zeszłym roku, a także w trudnościach w komunikacji z urzędami odpowiedzialnymi za kształtowanie edukacji morskiej RP. Przewodniczący również zaprosił zebranych do uczestnictwa Walnego Zgromadzeniu Członków KIGM, które ma się odbyć 26 czerwca br w budynku ZMP Gdynia. P. Michnal zaznaczył, że zbliżające się Zgromadzenie ma charakter sprawozdawczo-wyborczy.

Sekretarz Generalny KIGM  przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności oraz Biura KIGM, mówił m.in. o odbytych Radach Krajowych KIGM, przeprowadzonej ankiecie wśród Członków KIGM w czasie pandemii, o okrojonej i zmienionej nieco formule Święta Morza w Gdyni, o akcji wspierania Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, o obradach Kapituły Nagrody Honorowej KIGM "Bursztynowa Kaczka", współpracy z zagranicą oraz innymi organizacjami branżowymi. W zakresie pracy biura KIGM zreferował działalność Komisariatu Awaryjnego, Biura Legalizacji i Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego. Zaprosił również zebranych do korzystania z kursów i szkoleń do których KIGM powraca po poluzowaniu obostrzeń sanitarnych.