Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego kigm.pl Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego kigm.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami
Polityka Prywatności/Cookies   
AKCEPTUJĘ
Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

XXII. Walne Zgromadzenie Członków KIGM

Opublikowano: poniedziałek, 31, maj 2021

Informuję, że Rada Krajowej Izby Gospodarki Morskiej zwołuje XXII. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków  na 25 czerwca 2021 r. na godz. 11.30 (I termin) i godz. 12.00 (II termin).

Miejscem ZWZC będzie siedziba Polskich Linii Oceanicznych S.A., al. Marszałka Piłsudskiego 1.

Proponowany porządek i tematyka obrad:
1. Otwarcie obrad XXII. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIGM.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZC i powołanie protokolantów.
3. Powołanie Komisji:
  - Mandatowo-skrutacyjnej
  - Uchwał i wniosków
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZC i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Uchwalenie porządku i tematyki obrad.
6. Uchwalenie Regulaminu obrad XXII. ZWZC.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Sekretarza Generalnego KIGM za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 r.
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady KIGM za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 r.
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania finansowego KIGM za rok 2020.
10. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej KIGM za okres od 01.01.2020 – 31.12.2020 r.
11. Udzielenie absolutorium władzom KIGM.
12. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie Planu pracy KIGM na rok 2021.
13. Przedstawienie, rozpatrzenie i uchwalenie budżetu KIGM na rok 2021.
14. Przedstawienie i rozpatrzenie propozycji zmian w Statucie KIGM oraz uchwalenie zmian w Statucie i jego tekstu jednolitego.
15.  Dyskusja o najważniejszych sprawach KIGM i jej członków.
16. Przedstawienie sprawozdań komisji:
- Mandatowo-skrutacyjnej
- Uchwał i wniosków
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

Sekretarz Generalny
Krajowej Izby Gospodarki Morskiej
Rafał Machowiak

Pomnik inż. T Wendy - odsłonięcie

Opublikowano: poniedziałek, 31, maj 2021

29 maja 2021, dokładnie 100 lat od rozpoczęcia budowy portu w Gdyni, u nasady Mola Rybackiego w centrum miasta, odbyła się uroczystość odsłonięcia blisko trzymetrowego pomnika przedstawiającego inż. Tadeusza Wendę.

Pomnik został zaprojektowany i wykonany w brązie przez toruńskiego artystę Macieja Jagodzińskiego-Jagenmeer'a. Przedstawia inż. T. Wendę w momencie prezentowania wizji mającego powstać portu, na który wskazuje z cokołu lewą ręką. W prawej ręce trzyma plany i mapy (swą prawą stroną zwrócony jest w kierunku morza i zatoki).

 

 

W uroczystość wzięli udział przedstawiciele władz miasta – Joanna Zielińska i Wojciech Szczurek. Byli przedstawiciele parlamentu, Urzędu Morskiego w Gdyni, firm branży morskiej czy organizacji angażujących się w pielęgnowanie tradycji i polskiej tożsamości morskiej jak PZŻ czy KIGM. Obecna była także wnuczka zasłużonego dla Gdyni i Polski budowniczego p. Hanna Wenda-Uszyńska.

Na zakończenie uroczystości pod pomnikiem złożono wiązanki kwiatów. W imieniu Izby zrobił to sekretarz generalny Rafał Machowiak.

 

Rada KIGM 2/2021

Opublikowano: poniedziałek, 31, maj 2021

28 maja 2021 roku odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Rady KIGM. Głównymi punktami obrad były przygotowania do XXII. Walnego Zgromadzenia Członków KIGM w 2021.

Omówiono i przyjęto materiały na WZC obejmujące sprawozdania z działalności Rady KIGM, sprawozdania Sekretarza Generalnego KIGM oraz sprawozdanie finansowe.


Przyjęto termin i miejsce XXII. WZC – 25.06.2021, siedziba PLO w Gdyni.

Na posiedzeniu przyjęto również rekomendacje Rady dla WZC dotyczące przeznaczenia zysku za rok 2020 oraz dotyczące zmiany w Statucie KIGM.