Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego kigm.pl Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego kigm.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami
Polityka Prywatności/Cookies   
AKCEPTUJĘ
Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

XXI. Walne Zgromadzenie Członków KIGM

Opublikowano: poniedziałek, 29, czerwiec 2020

26 czerwca 2020 roku w budynku Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Gospodarki Morskiej.

Obrady odtworzył przewodniczący Rady KIGM p. Adam Meller. Na przewodniczącego zebrani  wybrali p. Dorotę Arciszewską-Mielewczyk.

Podczas Zgromadzenia zostały przedstawione sprawozdania z działalności Sekretarza Generalnego i biura KIGM, Rady KIGM i Komisji Rewizyjnej KIGM.

Sekretarz Generalny KIGM p. Rafał Machowiak przedstawił również sprawozdanie dotycząc finansów izby za rok 2019 oraz przedstawił propozycję budżetu na 2020 a także kierunki działalności na ten rok

Po zakończeniu części sprawozdawczej i przyjęciu sprawozdań oraz udzieleniu absolutorium organom KIGM, wybrano członków Rady KIGM oraz Komisji Rewizyjnej na kadencję 2020-2024.

Radę KIGM kadencji 2020-2024 tworzą:

p. Adam Meller – Przewodniczący  Rady

p. Krzysztof Michnal – Wiceprzewodniczący Rady

p. Cezary Sylwestrzak – Wiceprzewodniczący Rady

p. Dorota Arciszewska-Mielewczyk

p. Łukasz Greinke

p. Zbigniew Karpiński

p. Arkadiusz Tomczak

p. Krzysztof Urbaś

p. Adam Weintritt

p. Andrzej Wróblewski

p. Arkadiusz Zgliński

 

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

p. Zbigniew Jaś - Przewodniczący Komisji

p. Andrzej Łuc

p. Michał Pastuszek

 

Wybranym serdecznie gratulujemy.

Posiedzenie Loży KIGM ws. Strategii

Opublikowano: piątek, 19, czerwiec 2020

17 czerwca 2020 odbyło się posiedzenie Loży KIGM. Głównym tematem posiedzenia był Projekt Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego (PSWP).

Członkowie Loży stwierdzili, że prace i założenia Strategii idą w dobrym kierunku. Zdrowie, cyfryzacja oraz ekologia to najważniejsze kierunki, nad których realizacją należy pracować. Podkreślono, że doświadczenia związane z obecną pandemią wyraźnie wskazują, że zdrowie co raz bardziej należy traktować jako czynnik ekonomiczny, nie tylko pośrednio wpływający na działanie gospodarki.

Cyfryzacja powinna objąć jak największą ilość elementów gospodarki, w szczególności branże morską i transportową. Zaniedbanie digitalizacji procesów, czy obiegów dokumentów w tej branży, przy rozwoju konkurencji, może spowodować, spowolnienie rozwoju czy jego całkowity paraliż.

Ekologia wraz z rozwojem energetyki źródeł odnawialnych to obecnie również element ekonomiczny, który nie może być traktowany jako działanie prośrodowiskowy. Na terenie województwa brakuje elektrowni i większość energii jest sprowadzana z innych regionów, czy krajów. Ponad 51% pochodzi ze źródeł odnawialnych, w skali kraju to dużo, ale trzeba wziąć pod uwagę fakty, ze reszta potrzeb energetycznych zaspokajana jest z zewnątrz.

Loża zgodziła się również, że Strategia pomimo swej ogólności, która strategie powinna cechować w paru miejscach wydaje się być zbyt szczegółowa. W calach operacyjnych zaś w „Oczekiwaniach wobec władz centralnych” nie wyartykułowano wszystkich oczekiwań, których należało się spodziewać.

Wnioski i komentarze z posiedzenia Loży KIGM zostaną dołączone do stanowiska KIGM Pomorski Oddział Regionalny ws. PSWP.

Zebrania Ogólnego Członków Zachodniopomorskiego Oddziału KIGM.

Opublikowano: piątek, 19, czerwiec 2020

18 czerwca 2020 r. podczas Zebrania Ogólnego Członków zachodniopomorskiego oddziału Krajowej Izby Gospodarki Morskiej wybrano nową Radę Oddziału na lata 2020-2024:

Cezary Sylwestrzak – Przewodniczący Rady (firma Baltic Stevedoring Company)
Arkadiusz Świech – Wiceprzewodniczący Rady (Finomar)

oraz Członkowie Rady:

 • Jacek Cichocki (Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście)
 • Andrzej Łuc (Zarząd Morskiego Portu Police)
 • Wojciech Pysiak (Bulk Cargo – Port Szczecin)
 • Natalia Skugariew (Fosfan)

Najważniejsze cele jakie postawiła przed sobą nowa Rada to m.in.

 • reprezentowanie interesów zrzeszonych podmiotów gospodarczych województwa zachodniopomorskiego wobec organów państwa, administracji państwowej i samorządowej oraz innych organizacji,
 • zapewnienie swoim członkom wszechstronnej pomocy w ich działalności zgodnie z ich potrzebami i interesami,
 • integracja środowiska morskiego i regionów nadmorskich wokół wspólnej problematyki morskiej,
 • wspieranie lokalnych inicjatyw gospodarczych i przedsięwzięć służących rozwojowi przedsiębiorczości w zakresie gospodarki morskiej,
 • popularyzacja spraw morskich na forum lokalnym i krajowym,
 • wspieranie szkolnictwa morskiego i dbałość o rozwój kadr dla gospodarki morskiej,
 • kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej i doskonalenia norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym,
 • pozyskiwanie nowych członków KIGM z terenu Pomorza Zachodniego,
 • wykonywanie innych zadań określonych uchwałami organów Izby oraz Statutem KIGM.