Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego kigm.pl Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego kigm.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami
Polityka Prywatności/Cookies   
AKCEPTUJĘ
Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Gdański Urząd Pracy przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy finansowej przedsiębiorcom

Opublikowano: piątek, 24, kwiecień 2020

Gdański Urząd Pracy przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy finansowej przedsiębiorcom do 28 kwietnia 2020 r. Środki są przeznaczone na dofinansowanie:

o części kosztów wynagrodzeń przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników

o kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom nie zatrudniających pracowników

o kosztów wynagrodzeń dla organizacji pożytku publicznego


Pełna informacja poniżej.

Wraz z 1 kwietnia 2020 r. weszły w życie przepisy ustaw tworzących tzw. tarczę antykryzysową, czyli pakiet rządowych rozwiązań, których celem jest m.in. wspieranie gospodarki oraz przedsiębiorców w utrzymywaniu miejsc pracy. Wiele form wsparcia przewidzianych w nowych przepisach realizowanych będzie przez urzędy pracy.

  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników
  • Dofinansowanie organizacjom pozarządowym oraz o charakterze pożytku publicznego części kosztów wynagrodzeń zatrudniającym pracowników
  • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom niezatrudniającym pracowników
  • Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy
  • Możliwość zmiany warunków wykonywania umów uprzednio zawarty

Czytaj więcej na stronie Urzędu Pracy.

NIK o barierach rozwoju transportu intermodalnego

Opublikowano: piątek, 24, kwiecień 2020

23 kwietnia 2020 Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport pokontrolny dotyczący transportu intermodalnego.

Poniżej wstęp do raportu z odnośnikiem do jego dalszej części"

Działania podejmowane przez administrację publiczną nie zlikwidowały barier hamujących rozwój transportu intermodalnego. W Polsce aż 75 proc. towarów przewożona jest na odległość powyżej 300 km tirami i tylko niewielka część koleją oraz żeglugą śródlądową. Problemem jest niska konkurencyjność kolejowych przewozów towarowych, które są kosztowne i powolne, oraz niewielka gęstość i nierównomierny rozkład terminali intermodalnych, gdzie przeładowywane są towary na inny środek transportu. Powolny rozwój transportu intermodalnego może zaprzepaścić szanse Polski na skorzystanie, jako kraju tranzytowego, na wymianie handlowej Chin z Europą. Aby wykorzystać potencjał naszego kraju - położenie geograficzne na przecięciu głównych szlaków handlowych, styk normalnych i szerokich torów oraz gęstość sieci kolejowej - konieczna jest szybka interwencja ze strony państwa.

Czytaj dalej.

Ankieta - „Działalność firmy w obliczu zagrożenia epidemicznego”

Opublikowano: czwartek, 23, kwiecień 2020

Szanowni Państwo

W zawiązku z epidemią COVID-19 Krajowa Izba Gospodarki Morskiej przeprowadziła ankietę wśród swych Firm Członkowskich zatytułowaną „Działalność firmy w obliczu zagrożenia epidemicznego”.

Celem ankiety jest zebranie podstawowych danych, które pozwolą wyrobić sobie ogólny pogląd na sytuację w firmach członkowskich KIGM i branży morskiej w związku z trwająca epidemią. Odpowiedzi od firm wciąż nadchodzą i wyniki ankiety są aktualizowane na bieżąco. Aczkolwiek, zebrane dane pozwalają już na przedstawienie zarysu obrazu sytuacji i w związku z tym postanowiliśmy je Państwu zaprezentować.

Bardzo dziękujemy firmom, które odpowiedziały na nasza ankietę!


Tych z Państwa, którzy jeszcze nie wypełnili ankiety, prosimy o jej wypełnienie i przesłanie. Im większa liczba danych tym lepiej będziemy mogli przedstawić sytuację w branży. Wypełnienie nie powinno zając więcej niż 10 minut.

Dotychczasowe wyniki zostały przesłane do MGMiŻŚ p. Marka Gróbarczyka. Mamy nadzieję, że będą pomocne ministerstwu, i przydadzą się do przygotowywania kolejnych propozycji rozwiązań pomocowych dla firm z naszej branży.


Poniżej prezentujemy zadane w ankiecie pytania i odpowiedzi firm, które wzięły w niej udział. (wyniki  przedstawione procentowo). W ankiecie umieściliśmy również pytanie otwarte dotyczące najczęściej spotykanych problemów w prowadzeniu działalności gospodarczej w firmach gospodarki morskiej w czasie zagrożenia epidemicznego.
W dotychczasowym badaniu wzięły udział firmy w województw Zachodniopomorskiego i Pomorskiego, z:
- branży portowej – zarządy portów, operatorzy terminali portowych i firmy świadczące usługi „okołoportowe”
- branży stoczniowej i badawczej związanej z działalnością stoczniową
- zatrudniające marynarzy
Zadano następujące pytania:

1. Czy w marcu br. zanotowali Państwo spadek obrotów przedsiębiorstwa?    
a. w porównaniu do lutego 2020         
- 43% firm odnotowało spadek
b. w porównaniu do marca 2019
- 75% firm odnotowało spadek

2. Czy przewidują Państwo spadek/wzrost obrotów przedsiębiorstwa w drugim kwartale 2020?
-  86% firm przewiduje spadek.
Największy spadek przewiduje branża stoczniowa (z badawczą na rzecz stoczni) - spadek o ok. 83%

3. Czy ograniczyli  lub zamierzacie Państwo ograniczyć zatrudnienie w swojej firmie?
43 % firm ograniczyło lub zamierza ograniczyć zatrudnienie. (Średnio o 18%)

4. Czy wprowadziliście Państwo reorganizację pracy w firmie:
86 % firm wprowadziło reorganizację

5. Czy w Państwa firmie pracownicy pracują zdalnie: (Jeśli tak to szacunkowo ile osób: …......%)
- 55%  pracowników pracuje zdalnie
(tu należy zwrócić uwagę, że w niektórych firmach to 100% pracujących, w innych ok. 50%, wśród respondentów jest również firma, gdzie 3% osób pracuje zdalnie)

6. Czy w obecnej sytuacji bierzecie Państwo pod uwagę przebranżowienie prowadzonej działalności? (Jeśli „tak” to na jaką)
14% firm rozważa możliwość przebranżowienie lub rozszerzenia prowadzonej działalności w związku z epidemią.

Jakie najważniejsze problemy w prowadzeniu działalności gospodarczej w czasie zagrożenia epidemicznego napotkają Państwo w swojej działalności?
Poniżej przedstawiamy uzyskane odpowiedzi.
o    Istotne zmniejszenie zamówień, począwszy od kwietnia wynikające z decyzji armatorów o wstrzymaniu nowych zamówień
o    Braki lub znaczące opóźnienia w dostawach niezbędnych materiałów do realizacji projektów
o    Ograniczenie możliwości transportu ludzi i towarów. Problemy z dojazdem służb technicznych Klientów (Superintendentów oraz serwisantów armatorskich)
o    Niższa liczba zleconych badan technicznych, laboratoryjnych ekspertyz, certyfikacji serwisu
o    Utracone korzyści biznesowe wynikające z odwołanych konferencji, sympozjów
o    W związku z pracą zdalną pracowników występują dotkliwe utrudnienia w ciągłości realizacji zamówień zagranicznych
o    Brak możliwości prowadzenia zaplanowanych spotkań biznesowych w dotychczasowych formułach
o    Brak egzaminów na operatorów i serwisantów na urządzenia podległe TDT/UDT
o    Duże utrudnienia związane z systemem pomocy
o    Duże utrudnienia z zatrudnieniem „nowych” obcokrajowców
o    Zmniejszenie ogólnej liczby kontenerów obsługiwanych w imporcie i w eksporcie
o    Niekontrolowane zwiększenie ilości składowanych na terminalu kontenerów, głównie pustych ale również pełnych w imporcie
o    Ograniczenia epidemiczne i sanitarne dla pracowników, zwłaszcza operacyjnych (terminale)
o    Możliwość zablokowania pracy terminalu przez kwarantannę
o    Brak problemów
o    Brak zdigitalizowanych procesów działania (bezpieczeństwa przesyłu danych) co utrudnia płynność pracy. W szczególności przy wprowadzeniu pracy zdalnej dla większości pracowników.
o    Kontakty z marynarzami, duże ryzyko zachorowań
o    Trudności w podróżach marynarz
o    Trudności w wyrabianiu niezbędnych dokumentów dla pracujących na statkach

Proszę pamiętać, że tylko działając wspólne stanowimy siłę, z którą należy się liczyć.
United we stand divided we fall - jak już mawiał Ezop...