Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego kigm.pl Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego kigm.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami
Polityka Prywatności/Cookies   
AKCEPTUJĘ
Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Droga Czerwona na ostatniej prostej

Opublikowano: piątek, 27, listopad 2020

Budowa połączenia Portu Gdynia z siecią dróg krajowych wchodzi w decydującą fazę. Dziś Katarzyna Gruszecka Spychała, wiceprezydent ds. gospodarki, Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA, Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni oraz Jacek Sadaj , wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA podpisali porozumienie co do przebiegu drogi Czerwonej jako elementu ostatniej mili dostępu drogowego do Portu Gdynia i morskiej granicy państwa. Ustalenie przebiegu stało się możliwe po deklaracjach rządu o sfinansowaniu projektu, a podpisanie porozumienia w tej kwestii jest kamieniem milowym w realizacji inwestycji przez Ministerstwo Infrastruktury.
Inwestycja pozwoli zapewnić coraz bardziej niezbędną alternatywę dla ruchu pojazdów ciężarowych z i do terminali portowych dla stale obciążonej i wymagającej remontów Estakady Kwiatkowskiego.

 


- To nie tylko połączenie Europa-Polska-Port. Droga Czerwona umożliwi rozwój terenów znajdujących się w bezpośrednio sąsiadującym z nią obszarze – dodaje Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki. - Zapewni także dostęp do projektowanej Doliny Logistycznej objętej już granicami administracyjnymi Portu Gdynia o powierzchni ponad 260 ha oraz lokalizowanego na jej obszarze Parkingu Centralnego i innych usług związanych z działalnością Portu Gdynia. Dodatkowo zwiększy separację portowego ruchu drogowego od ruchu miejskiego, tym samym przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz usprawni funkcjonowanie pojazdów komunikacji zbiorowej.
Droga Czerwona zapewni bezpośrednie połączenie Portu Gdynia z siecią dróg krajowych, w tym z trasą ekspresową S6. Nowy dwujezdniowy odcinek poprowadzi od Portu Gdynia do skrzyżowania ul. Morskiej z Obwodnicą Trójmiasta i ma zastąpić remontowaną Estakadę Kwiatkowskiego. Inwestycja poprawi dostępność portu od strony lądu, a tym samym zwiększy jego możliwości przeładunkowe.

- W podpisanym dziś porozumieniu o współpracy spółki Zarząd Portu Morskiego Gdynia i Władze Miasta zobowiązały się do ścisłej współpracy przy realizacji istotnych projektów inwestycyjnych. Droga Czerwona jest niezwykle istotną inwestycją drogową i jedną z największych inwestycji w historii Portu Gdynia, wytycza nowe perspektywy o znaczeniu gospodarczym dla kraju, stymulując rozwój również Gdyni – mówi Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. - Realizacja tej inwestycji wydaje się niezbędna nie tylko dla podniesienia zdolności konkurencyjnej Portu Gdynia, ale także rozwiązania problemów komunikacyjnych miasta, zważywszy na lokalizację portu w przestrzeni miejskiej. Nowelizacja ustawy o portach i przystaniach morskich wprowadziła zmiany w ustawie o drogach publicznych, co umożliwia wybudowanie Drogi Czerwonej do Portu Gdynia i wyeliminowania ciężkiego tranzytu z centrum miasta.
Porozumienie cementuje wspólny kierunek dążeń Portu Gdynia i Miasta Gdynia na rzecz budowy jednej z najbardziej strategicznych inwestycji drogowych w północnej części Polski.
- Droga Czerwona jest niezbędna dla zapewnienia dostępu do  Portu Gdynia, a także usprawnienia dostępności komunikacyjnej Miasta Gdyni i Województwa Pomorskiego – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. - Dzisiejsze porozumienie to dowód, iż mówimy w tej sprawie jednym głosem. Porozumienie pokazuje jak konkretnie ma wyglądać ostatnia, gdyńska mila łącząca kraj z granicą państwa. Jest też naszą ostatnia milą przed rozpoczęciem prac na szczeblu centralnym. 
Dostępność transportowa portów od strony zaplecza, należy obecnie do najważniejszych czynników konkurencyjności portów morskich na świecie. Wiąże się ona z możliwością dowozu ładunków z zaplecza do portów oraz wywozu ładunków przybyłych do portów drogą morską.
– W rozwoju portów morskich niezwykle ważne jest zapewnienie bezpiecznego dostępu do terminali zarówno od strony morza, jak też lądu. Oprócz dostępu kolejowego w Gdyni ogromne znaczenie ma budowa tzw. Drogi Czerwonej. Port Gdynia to kluczowy węzeł komunikacyjny transeuropejskiej sieci TEN-T. Dzisiejsze uzgodnienie z Miastem Gdynia co do przebiegu Drogi Czerwonej w jej administracyjnych granicach, przybliża nas do realizacji tej strategicznej inwestycji zarówno dla Portu Gdynia jak i Miasta. Droga zapewni bezpieczny i bezkolizyjny transport do i z portu."- powiedział Jacek Sadaj, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA.

Dostęp drogowy do Portu Gdynia został zagwarantowany w dokumencie z 19.07.2019 „Zmiana ustawy o portach i przystaniach morskich”. W art. 19 ustawy określono 2 000 mln zł  jako maksymalny limit wydatków na Drogę Czerwoną z budżetu państwa na lata 2020 –2028. Środki wynikające z ustawy w zakresie wydatków niezbędnych do poniesienia przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad będą kształtować się w sposób następujący:
2020 r. – 1,5 mln zł;
2021 r. – 5 mln zł;
2022 r. – 15 mln zł;
2023 r. – 1,5 mln zł;
2024 r. – 66 mln zł;
2025 r. – 265 mln zł;
2026 r. – 580 mln zł;
2027 r. – 760 mln zł;
2028 r. – 306 mln zł.


Inwestycje dostępowe – drogowe, jak i obecnie realizowane projekty kolejowe, a także inwestycje portowe, w tym budowa Portu Zewnętrznego, przyczynią się do znaczącego wzmocnienia pozycji portu na międzynarodowym rynku usług morskich. Droga Czerwona jest niezbędna dla zapewnienia dostępu do Portu w Gdyni, a także usprawnienia dostępności komunikacyjnej Miasta Gdyni i Województwa Pomorskiego. Umożliwi ona rozwój terenów znajdujących się w obszarze sąsiednim planowanej inwestycji. To również szansa na dynamiczny rozwój branży logistycznej, a także powstanie wielu miejsc pracy w województwie pomorskim.

2019 - Historyczny wynik NAFTOPORTU

Opublikowano: piątek, 07, luty 2020

W roku 2019 Naftoport drugi raz z rzędu osiągnął rekordowy – w całym okresie 28-letniej działalności Spółki oraz w łącznej historii Bazy Przeładunku Paliw Płynnych – wynik przeładunkowy. (więcej na stronie Naftoportu)

Port Gdynia na fali wzrostu (PAP)

Opublikowano: piątek, 07, luty 2020

Na fali wzrostu - Wynikowa Konferencja Prasowa Portu Gdynia w Waszawie w PAP

https://www.pap.pl/centrum-prasowe/582997%2Cport-gdynia-na-fali-wzrostu.html

 

Więcej artykułów…