Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego kigm.pl Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego kigm.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami
Polityka Prywatności/Cookies   
AKCEPTUJĘ
Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Agent okrętowy - kurs podstawowy

Opublikowano: wtorek, 11, czerwiec 2019

Kurs podstawowy na Agenta okrętowego przeznaczony jest zarówno dla adeptów tej ciekawej profesji, osób początkujących chcących rozpocząć pracę w ww. zawodzie, jak również dla tych, którzy zawód ten już wykonują i chcą poszerzyć i ugruntować swoją wiedzę.

Program szkolenia przewiduje następujące zagadnienia:

Armator, Statek, Port, Agent Morski i Makler Morski, Funkcje Agenta w obrocie portowo-morskim, Dokumentacja związana z funkcjami Agenta Morskiego, Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO).

1. ARMATOR

1.1. definicje ;

1.2. relacje armator - agent morski ;

1.2.1. umowa agencyjna, zlecenie agencyjne, nominacja agencyjna;
1.2.2. agent czarterującego, agent opiekuńczy ;

1.2.3. wynagrodzenie agenta.

2. STATEK

2.1. formy eksploatacji statków;

2.2. wybrane parametry techniczno - eksploatacyjne statków;
2.3. dokumenty statku i załogi;

2.4. typy statk6w morskich i ich wyposażenie związane z ładunkiem.

3. PORT

3.1. port jako węzeł w systemie transportowym;
3.2. ustawa o portach i przystaniach morskich;

3.3. przepisy portowe, regulaminy, zwyczaje, dobra praktyka;
3.4. organizacja Morskich Portów Gdańsk - Gdynia ;

3.5. Rada Interesantów Portu ;

3.6. Taryfa polskich portów morskich.

 

4. AGENT MORSKI I MAKLER MORSKI

4.1. definicje i uregulowania prawne, etyka zawodowa;
4.2. organizacje skupiające agentów i maklerów morskich ;

 

5. FUNKCJE AGENT A W OBROCIE PORTOWO - MORSKIM
5.1. organizacja obsługi statku w porcie;

5.2. współpraca agenta z zainteresowanymi w obrocie portowo -morskim ;
5.2.1. załadowcy / odbiorcy - spedytorzy ;

5.2.2. armator, kapitan i załoga statku;

5.2.3. Administracja Morska;

5.2.4. Władze celne, graniczne, sanitarne inne;
5.2.5. Port (nabrzeże, baza, terminal);

5.2.6. pozostali kontrahenci, usługodawcy.

6. DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z FUNKCJAMI AGENT A MORSKIEGO
6.1.dokumentacja odpraw;

6.2.dokumentacja ładunkowa i pasażerska (np. konosament );

6.3.dokumenty sprawozdawcze i rozliczeniowe związane z obsługą statku w porcie; 6.4.ubezpieczenia .

7. MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA MORSKA (IMO)
7.1. rola i znaczenie IMO;

7.2. konwencje IMO najbardziej istotne w działalności agenta;
7.2.1. Konwencja SOLAS 1974;

7.2.2. Konwencja MARPOL 1973/78;
7.2.3. Konwencja TONNAGE 1969;
7.2.4. Konwencja LOADLINES 1966;
7.2.5. Konwencja F AL 1965.

8. ŁADUNEK:

8.1. Rodzaje ładunków- ładunki masowe / drobnica

8.2. Parametry ładunków

8.3. Czarterujący i bukujący

8.4. Liner Agency Agreement

8.5. Standard statements of facto (short Form)

8.6. Ładunki – cyrkularz

8.7. Incoterms

Fachowa terminologia angielska będzie integralną częścią  wykładanej wiedzy.

Polityka prywatności

Opublikowano: czwartek, 25, kwiecień 2019

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, które pozyskane zostały w związku z korzystaniem przez Użytkowników z serwisu internetowego, prowadzonego pod domeną www.kigm.pl (zwanego dalej „Portalem”). 

2. Administratorem danych osobowych jest Krajowa Izba Gospodarki Morskiej Gdynia 81-372, ul. Armii Krajowej 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel.: +48 58 661 53 75 (zwana dalej „Administratorem”).
 
3. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U. UE.L 2016.119.1, ustawy z dnia 24 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Administrator dba o bezpieczeństwo informacji o Użytkownikach Portalu, w szczególności poprzez stosowną ich ochronę oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych.

5. Wszystkie informacje o Użytkownikach zbierane są automatycznie, z chwilą odwiedzenia przez nich stron internetowych Portalu. Informacje te mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników w związku z korzystaniem z Portalu, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach lub do personalizacji zawartości stron internetowych Portalu.

6. Administrator jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania przez nich z Portalu, zapisywanych w logach systemowych. Informacje te wykorzystywane są do badań statystycznych i dotyczą wyłącznie tego, jaki adres IP i kiedy skorzystał ze strony internetowej Portalu, nie są one natomiast zestawiane z żadnymi innymi danymi osobowymi poszczególnych Użytkowników.

8. Portal w sposób automatyczny zbiera dane zawarte w plikach cookies. Poprzez „pliki cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

9. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celu obsługi Portalu, w tym aby rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić strony Portalu w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb, a także aby tworzyć anonimowe statystyki Portalu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników.

10. Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć stałe pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plików cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej, np.:

a. w przeglądarce Internet Explorer,
b. w przeglądarce Mozilla Firefox,
c. w przeglądarce Chrome,
d. w przeglądarce Opera, albo
e. w przeglądarce Safari

z tym zastrzeżeniem, że wyłączenie plików cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z Portalu.

11. Portal korzysta także z usługi Google Analytics, zbierającej przy użyciu plików cookies anonimowe informacje o stronach Portalu odwiedzanych przez poszczególnych jego Użytkowników. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na stronie: http://www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html.

12. Strony internetowe partnerów Administratora, do których odnośniki umieszczone są w Portalu podlegają ich własnej polityce prywatności (w tym w zakresie wykorzystywania plików cookies).

13. Portal kigm.pl zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników i przestrzegania stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych i prywatności. Korzystając ze strony internetowej gdynia.pl, użytkownik akceptuje zasady zawarte w przedstawionej Polityce Prywatności.
 
14. Użytkownik posiada uprawnienie do:
 

a. żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie KIGM w Gdyni (art. 15 RODO)

b. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),

c. żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia zapomnianym”,

d. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),

e. żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego Administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO),

f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),

g. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO)

 
15. KIGM informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.

Biuletyn Informacji Publicznej

Opublikowano: wtorek, 16, kwiecień 2019

Krajowa Izba Gospodarki Morskiej jest organizacją morskiego samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej, w szczególności wobec organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego.

KIGM została powołana i działa na podstawie Ustawy o Izbach Gospodarczych z dnia 30 maja 1989 r. z późniejszymi zmianami. Głównym zadaniem Izby jest pomoc przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności gospodarczej

KIGM skupia ponad 120 firm działających w obszarach takich jak: przemysł okrętowy, stocznie wraz z ich kooperantami, obrót portowy, porty oraz przedsiębiorstwa działające na ich terenach, spedycja i transport, rybołówstwo wraz z przetwórstwem i handlem, handel międzynarodowy, usługi na rzecz gospodarki morskiej (np. firmy rzeczoznawczo-kontrolne, ubezpieczyciele, banki).

Do podstawowych zadań Izby należy:

  • zapewnienie członkom Izby wszechstronnej pomocy w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej zgodnie z ich potrzebami i interesami;
  • tworzenie warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych uwzględniających cechu charakterystyczne regionów nadmorskich, a przede wszystkim jego więź z morzem;
  • integracja środowiska przedsiębiorców działających w obszarach gospodarki związanej z morzem i zapewnienie reprezentacji tej grupy przedsiębiorstw wobec instytucji oraz administracji państwowej i samorządowej;
  • przedstawianie uwag i wniosków dotyczących projektów międzynarodowych umów gospodarczych w zakresie gospodarki morskiej, zawieranych z innymi krajami i organizacjami gospodarczymi;
  • prowadzenie działalności promocyjnej, w tym organizacja targów i wystaw oraz pomoc członkom Izby w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych z partnerami krajowymi i zagranicznymi;
  • wspieranie polskich przedsiębiorców gospodarki morskiej w jak najlepszym przygotowaniu się do spełniania wymogów integracyjnych z Unią Europejską i NATO;
  • popieranie działań na rzecz rozwoju turystyki i rekreacji morskiej jako ważnej dźwigni rozwoju gospodarczego;
  • wspieranie restrukturyzacji, prywatyzacji oraz przekształceń własnościowych w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej;
  • kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, w szczególności uczestnictwo w tworzeniu prawa o działalności gospodarczej, opracowanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym tworzenie doraźnych zespołów oraz komisji do monitorowania, opiniowania i wskazywania rozwiązań problemów polskiej przedsiębiorczości.