Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego kigm.pl Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego kigm.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami
Polityka Prywatności/Cookies   
AKCEPTUJĘ
Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Najnowsza monografia kmdr por. dr M. Chmielińskiego

Opublikowano: piątek, 27, listopad 2020
  • Eksperci KIGM: Publikacje.

Szanowni Państwo

poniżej prezentujemy najnowszą monografię autorstwa kmdr por. dr Mirosława Chmielińskiego, zaprzysiężonego eksperta KIGM  zatytułowaną.:

Determinanty bezpieczeństwa przewozu materiałów wybuchowych i przedmiotów z materiałami wybuchowymi w portowym terminalu kontenerowym.(Wydawnictwo Akademii Marynarki Wojennej)

kliknij by powiększyć

Wyniki badań naukowych, które zawiera monografia, stanowią efekt kilkuletnich prac badawczych przez co monografia wzbogaca teorię z zakresu bezpieczeństwa w portowym terminalu kontenerowym podczas przewozu materiałów wybuchowych i przedmiotów z materiałem wybuchowym, a jednocześnie charakteryzuje czynniki wpływające na podejmowane działania.

 

Zawiera ona wieloaspektowe podejście autora do zagadnień bezpieczeństwa transportu materiałów niebezpiecznych, ze szczególnym omówieniem transportu materiałów wybuchowych i przedmiotów z materiałami wybuchowymi w portowym terminalu kontenerowym. Wieloaspektowość monografii obejmuje również: analizę międzynarodowych i krajowych aktów prawnych, analizę zagrożeń, do których może dojść w trakcie operacji przemieszczania materiałów niebezpiecznych, charakterystykę zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas ich transportu oraz dobrych praktyk, które mogą podnieść poziom bezpieczeństwa operacji związanych z wyładunkiem, przeładunkiem i załadunkiem materiałów wybuchowych. Umiejscowienie przedstawionych dobrych praktyk w perspektywie osiągnięć krajowych jest działaniem zamierzonym, bowiem mogą one wskazać kierunek ich rozwoju i uwydatnić ich znaczenie jako czynnika wzmacniającego bezpieczeństwo. Monografia zawiera oryginalny, cenny materiał do studiowania dla pracowników naukowych i studentów kierunków studiów związanych z naukami o bezpieczeństwie, w tym z bezpieczeństwem procesów logistycznych ponieważ transport towarów niebezpiecznych podlega szczególnym rygorom, ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i środowiska.

  Autor jest absolwentem WAT w Warszawie, a od 25-lat jest nauczycielem akademickim na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW.