Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego kigm.pl Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego kigm.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami
Polityka Prywatności/Cookies   
AKCEPTUJĘ
Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

XIV. Zgromadzenie Ogólne Członków KIGM POR

Opublikowano: poniedziałek, 31, maj 2021

27 maja 2020 roku z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych odbyło się XIV. Zgromadzenie Ogólne Członków Krajowej Izby Gospodarki Morskiej Pomorski Oddział Regionalny. Jednym z punktów Zgromadzenia było sprawozdanie Rada KIGM POR  ze swej działalności za okres od 28 maja 2020 do 27 maja 2021; Zgromadzenie udzieliło Radzie za jej działalność absolutorium. Okres sprawozdawczy pomimo pandemii był dla Rady okresem intensywnej pracy na rzecz Członków KIGM Oddziału Pomorskiego. Interesy podmiotów skupionych w Oddziale były reprezentowane głównie w formie korespondencji z odpowiednimi decydentami lub podczas spotkań on-line.

Zajmowano się m.in. kwestiami:
- transportu kontenerów z/do pomorskich portów morskich z uwzględnieniem tras transportu intermodalnego – w tym Drogi Czerwonej w Gdyni,
- edukacji morskiej na poziomie wyższym, średnim i zawodowym
- offshore – morska energetyka wiatrowa – alokacja portu instalacyjnego wież wiatrowych na terenie Pomorza
- portu zewnętrznego w Gdyni – w szczególności budową falochronów i toru podejściowego i zapewnieniem środków publicznych na realizacje projektu
- konsultacji społecznych projektu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
- propozycją zmian w prawie - pakiet rozwiązań legislacyjnych, których celem miała być poprawa warunków prowadzenia gospodarczej. - ankieta Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT)\
- przygotowywanej i konsultowanej Strategii Województwa Pomorskiego.

Przygotowano i przesłano pismo do MRPiT  ws. aktualizacji rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych oraz stanowisko Rady w sprawie ewaluacji rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości, Pracy i Technologii dot. warunków technicznych w zakresie eksploatacji i modernizacji urządzeń  transportu bliskiego.

Wystosowano apel do władz RP  o zachowanie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w związku z planowaną restrukturyzacją Rządu RP

Do Premiera RP wysłano pismo ws. ustanowienia marynarzy pracownikami kluczowymi (w zw. z rezolucją ONZ A/75/L37 i pandemią COVID-19) oraz apel o ujednolicenie i wprowadzenie języka angielskiego do zaświadczeń o przebytym teście Covid-19

W okresie sprawozdawczym Rada KIGM POR współpracowała z organizacjami branżowymi, instytucjami, gremiami zw. z branżą morską, m.in., z Polskim Związkiem Przedsiębiorców Żeglugowych, Narodową Radą Rozwoju przy Prezydencie RP, z Lożą KIGM– ws. monitorowania prac rządu i parlamentu w sprawach związanymi z zatrudnieniem na morzu i przywróceniem polskiej bandery czy Polską Izbą Spedycji i Logistyki, Interesantami Portu Gdynia – ws. nowelizacji ustawy o drogach publicznych.

Przewodniczący Rady POR – Krzysztof Michnal brał udział w spotkaniach Rady Przedsiębiorczości przy Marszałku Województwa Pomorskiego, Radzie Oświatowej, w spotkaniach w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawach związanych z kształceniem kadr morskich czy w pracach Sejmowej Komisji ds. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Zgromadzenie przyjęło również plan pracy Oddziału na lata 2021/2022, który w wielu punktach będzie kontynuacją dotychczasowych działań, i który objął m.in. sprawy dotyczące zmian w regulacjach dotyczących portów i przystani morskich, sprawy związane z zatrudnieniem na morzu i przywróceniem polskiej bandery, kwestie transportu kontenerów z/do polskich portów morskich' zagadnienia offshore i morskiej energetyki wiatrowej, sprawy związane z kształceniem średnim i zawodowym.