Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego kigm.pl Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego kigm.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami
Polityka Prywatności/Cookies   
AKCEPTUJĘ
Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Rada KIGM POR 4/2021

Opublikowano: wtorek, 14, wrzesień 2021

9 września 2021 odbyło się posiedzenie Rady KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego. Na czwartym w tym roku spotkaniu zebrani, w ramach monitorowania tematów przyjętych podczas Zgromadzenia Ogólnego Członków rozmawiali o sytuacji związanej z budową „Drogi Czerwonej” oraz o „Porcie Zewnętrznym” w Gdyni. Na spotkaniu przedstawiono pismo Rady Interesantów Portu Gdynia jakie RIPG otrzymała z ministerstwa ws. „Drogi Czerwonej”, a także pismo jakie Rada w odpowiedzi na otrzymany dokument (treść dokumentów na stronie RIPG - http://rip.gdynia.pl/) przesłała do ministerstwa infrastruktury. Przewodniczący Rady KIGM POR p. K. Michnal poinformował jednocześnie, że pismo jakie KIGM wraz z innymi zainteresowanymi instytucjami i organizacjami związanymi z portem w Gdyni wysłało do Premiera RP z 1 lipca br. z pytaniami dot. m.in. Drogi Czerwonej i Portu Zewnętrznego, pozostaje jeszcze bez odpowiedzi.

W związku z niejasnościami, a także brakiem odpowiedzi, w związku z konsolacjami społecznymi „Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2033” (termin do 17 września br.) i braku umieszczenia w dokumencie „Drogi Czerwonej”, biorąc też pod uwagę sugestie Loży KIGM i RIPG postanowiono zorganizować spotkanie przed ww. terminem wszystkich zainteresowanych kwestią Drogi Czerwonej i rozwojem portu w Gdyni i spróbować wypracować wspólne pismo w odpowiedzi na powyższy Program.

W porządku obrad Rady znalazła się też rekomendacja Rady KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego dla Rady Krajowej KIGM dotycząca wyborów kooptacyjnych do Rady KIGM i wyboru przewodniczącego Rady (w związku z rezygnacją z funkcji p. Adama Mellera). Rada podjęła  uchwałę o rekomendacji na członka i przewodniczącego Rady KIGM p. Jacka Sadaja, Prezesa Zarządu ZMPG.

Rada postanowiła, że Oddział Pomorski KIGM powinien przystąpić do prac nad opracowaniem  Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Zdecydowano, że podczas uroczystości podpisania Porozumienia 15 września br, w Warszawie, Radę KIGM POR będzie reprezentował przewodniczący Rady KIGM POR, p. Krzysztof Michnal.