Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego kigm.pl Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego kigm.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami
Polityka Prywatności/Cookies   
AKCEPTUJĘ
Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Rada KIGM POR 3/2022 w Elblągu

Opublikowano: wtorek, 26, kwiecień 2022

22 kwietnia 2022 odbyło się trzecie posiedzenie Rady KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego. Posiedzenie miało charakter otwarty – oprócz Członków Rady mogli w nim wziąć udział przedstawiciele firm członkowskich nie zasiadający w Radzie.

W obradach wzięli też udział przedstawiciele organów KIGM na czele z przewodniczącym Rady KIGM p. Jackiem Sadajem i członkinią Rady p. Dorotą Arciszewską-Mielewczyk, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej KIGM, p. Zbigniewem Jasiem oraz członkami Komisji, p. Andrzejem Łucem oraz p. Michałem Pastuszkiem, oraz sekretarzem generalnym KIGM p. Rafałem Machowiakiem.

Posiedzenie miało też charakter wyjazdowy. Na zaproszenie dyrektora Zarządu Morskiego Portu Elbląg, p. Arkadiusza Zglińskiego (członka Rady KIGM) uczestnicy posiedzenia udali się do Elbląga.

Pierwszym punktem wyjazdu była wizyta w elbląskim porcie, gdzie p. A. Zgliński oprowadził uczestników po terminalach zarządzanego przez siebie portu. Mówił o funkcjonowaniu portu przed inwazją Rosji na Ukrainę oraz obecnie w reżimie sankcji na handel z Rosją. Przedstawił również perspektywy rozwoju portu, w szczególności w aspekcie kończącej się budowy przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Następnie gospodarz zaprosił gości na poczęstunek i obrady Rady.

Obrady odbyły się w pięknie odrestaurowanej, jednej z najstarszych kamieniczek na Starym Rynku przy ul. Świętego Ducha. Głównymi tematami obrady były:
- wybranie daty i miejsca XV. Zgromadzenia Ogólnego Członków Pomorskiego Oddziału Regionalnego 

  • odbędzie się ono 26 maja 2022 o 12:00 (pierwszy termin), 12:15 (drugi termin), w Szkole Morskiej w Gdyni, ul. Polska 13A.,

- oraz przyjęcie dokumentów na XV. Zgromadzenie

  • Porządek obrad Zgromadzenia,
  • Sprawozdania z działalności Rady KIGM POR (do pobrania),
  • Planu pracy Rady na lata 2022-2023 (do pobrania).

Podczas dyskusji do planu pracy wprowadzono postulowaną przez p. Leszka Wilczyńskiego (CTO) zmianę polegającą na dodaniu do planu - monitowania działań rządu na rzecz zwiększenia udziału polskich przedsiębiorstw i innych podmiotów w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Bałtyku oraz wspierania szkolnictwa morskiego i dbałość o rozwój kadr dla gospodarki morskiej, w szczególności na potrzeby gospodarczego wykorzystania zasobów morza – zwłaszcza morskiej energetyki wiatrowej.

Rozmawiano też o projekcie „przywrócenia polskiej bandery”, temacie wskazanym przez kpt. T. Hatalskiego (PRO). Ponieważ p. kapitan nie mógł dojechać na posiedzenie Rady i przedstawić temat osobiście, postanowiono odłożyć go na posiedzenie Zgromadzenia 26 maja. Podkreślano również, jako że temat jest znany i po pewnych zmianach sam projekt został zmodyfikowany, że należy go skonsultować z zainteresowanymi stronami oraz zastanowić się nad sposobem i kierunkami lobbowania na jego rzecz.

Kolejną sprawą była odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury na list otwarty Rady KIGM POR, poparty również przez Radę Krajową, dot. marynarzy, nauczycieli, uczniów i studentów z Ukrainy. (tekst na stronie KIGM). Referujący sprawę, Przewodniczący Rady KIGM POR, p. Krzysztof Michnal, docenił szybką reakcję i odpowiedź ministerstwa, jednak odnosząc się do treści pisma, stwierdził, że nie w pełni odpowiada ono na zawarty w liście apel i nie wyczerpuje wszystkich kwestii tam poruszanych. W związku z powyższym postanowiono przygotować kolejne pismo w tej sprawie.

Innym poruszanym tematem była sytuacja portu w Elblągu, w związku z nałożonymi na Rosję sankcjami. Obwód kaliningradzki dotychczas był głównym partnerem zagranicznym elbląskiego portu - jego 98% obrotów w transporcie międzynarodowym to właśnie ten kierunek. Wstrzymanie powyższej wymiany handlowej może mieć bardzo negatywne konsekwencje dla działalności portu. Stąd podjęto decyzję, że – jeśli będzie taka potrzeba i wola zarządu elbląskiego portu – Rada wystosuje pismo do odpowiednich władz państwowych zwracające uwagę na powstały problem z prośbą o podjęcie działań mających na celu pomóc elbląskiemu portowi w jego funkcjonowaniu.

Po posiedzeniu i dalszych rozmowach w kuluarach delegacja KIGM udała się do Nowego Świata, na miejsce przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Sześć lat temu 27.01.2016 r. Rada KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego, podczas posiedzenia wyjazdowego Rady w Elblągu, przyjęła stanowisko ws. projektu „Budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”, w którym wyraziła swe poparcie dla inwestycji. W piątą rocznicę przyjęcia stanowiska. ze względów obostrzeń sanitarnych nie można było pojechać do Elbląga i następnie na Mierzeję by obejrzeć postęp prac. Relacja fotograficzna z wizyty tu.

Krajowa Izba Gospodarki Morskiej dziękuję Zarządowi Morskiego Portu Elbląg za zorganizowanie wizyty w Elblągu i na Mierzei Wiślanej. Zarządowi Morskiego Portu Gdynia za udostępnienie transportu w postaci komfortowego busa, Urzędowi Morskiemu w Gdyni za umożliwienie zwiedzenia miejsca budowy kanału. Dziękujemy również naszym Członkom za wspólny wyjazd i miło spędzony czas.