Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego kigm.pl Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego kigm.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami
Polityka Prywatności/Cookies   
AKCEPTUJĘ
Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Kusy KIGM listopad/grudzeń 2022

Opublikowano: poniedziałek, 31, październik 2022

Krajowa Izba Gospodarki Morskiej serdecznie zaprasza na kursy KIGM, które planowane są na listopad i grudzień br. Poniżej publikujemy terminy kursów i ich zakres tematyczny. Wszystkie kursy są prowadzone przez doświadczonych ekspertów i specjalistów, praktyków w swych dziedzinach takich jak: Sztauowanie i mocowanie ładunków, Organizacja ruchu na terenach portowych oraz bezpieczeństwo pracy, dochodzenie roszczeń w transporcie morskim, czy specjalnościach jak np. agent okrętowy.

Pełne informacje na temat planowanych kursów znajdują się na stronie www.kigm.pl
Kurs odbywają się w siedzibie KIGM w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 24.

19-20 listopada: Sztauowanie i mocowanie ładunków w jednostkach transportowych CTU 2022.
Czas trwania kursu: sobota, niedziela w godz. 8.00-18.00.

Kurs dotyczy podstaw prawnych transportu ładunków wewnątrz jednostek transportowych, używanych w transporcie drogowym, kolejowym i morskim. Omawiane są między innymi rodzaje opakowań stosowanych w transporcie towarów, materiały i urządzenia służące do zabezpieczania i mocowania ładunków, rozmieszczanie ładunku wewnątrz jednostek transportowych, jego mocowanie i zabezpieczanie oraz analiza wytrzymałości mocowań.
***

26 listopada: Organizacja ruchu na terenach portowych oraz bezpieczeństwo pracy w portach morskich i śródlądowych.
Czas trwania kursu: 8.00-16.00

Podczas kursu omawiane są zagadnienia dotyczące państwowego systemu nadzoru i kontroli nad warunkami pracy, dotyczące bezpieczeństwa pracy oraz organizacji ruchu na terenach portowych, jak zasady bezpiecznego przemieszczania się osób po terenie zakładu pracy i obowiązki pracodawcy z tym związane. Ponadto podczas kursu omawiane są rodzaje przeładunków portowych i organizacja prac przeładunkowych, rodzaje zagrożeń występujących w rejonie prowadzenia praw przeładunkowych oraz zasady ich eliminacji, postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady organizacji pierwszej pomocy w razie wypadku.
***

3 grudnia: Kurs podstawowy na Agenta Okrętowego.
Czas trwania kursu: 8.00-19.00

Kurs dotyczy zagadnień związanych ze specyfiką branży morskiej i rolą Agenta Okrętowego w obrocie portowo-morskim. Podczas kursu omawiane są, między innymi, procesy obsługi statków, zawieranie umów w branży morskiej, dokumenty występujące w obrocie portowo-morskim oraz dokumentacja związana z funkcjami Agenta Okrętowego. Ponadto poruszane są zagadnienia związane z ubezpieczeniami morskimi statków, przewozem ładunków i pasażerów morzem oraz z administracją morską.
***

10 grudnia: Dochodzenie roszczeń w transporcie morskim.
Czas trwania kursu: 8.00-16.00

Celem kursu jest omówienie w sposób porządkujący, przekrojowy i praktyczny zagadnień związanych z dochodzeniem roszczeń w transporcie morskim.
Poruszane są, między innymi, zagadnienia dotyczące podstawy odpowiedzialności za roszczenia w transporcie morskim i legitymacja czynna do ich dochodzenia, kategorie zarzutów, wydanie ładunku bez konosamentu a dochodzenie roszczeń, ustalenie treści stosunku przewozu i identyfikacja przewoźnika, podstawowe różnice w odpowiedzialności przewoźnika i ubezpieczyciela za szkody ładunkowe, oszustwa w transporcie morskim, dochodzenie roszczeń w transporcie morskim w przypadku katastrof oraz podstawowe klauzule zawarte w konosamencie lub morskim liście przewozowym.
***