Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego kigm.pl Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego kigm.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami
Polityka Prywatności/Cookies   
AKCEPTUJĘ
Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Rada KIGM 1/2023

Opublikowano: piątek, 03, marzec 2023

3 marca br w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. dobyło się pierwsze w 2023 roku posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarki Morskiej. Zebranych przywitał i poprowadził posiedzenie  gospodarz miejsca oraz  Przewodniczący Rady KIGM - p Jacek Sadaj.

Następnie Sekretarza Generalnego KIGM Rafał Machowiak przedstawił sprawozdania dotyczące wykonania budżetu i pracy Biura KIGM w 2022 roku. Następnie przyjęto plan budżetu i kierunki działania Izby na rok 2023. W tym ostatnim, poza wynikającymi ze Statutu działaniami mającymi na celu reprezentację interesów członków KIGM, zajmowanie stanowisk w spawach istotnych dla polskiej gospodarki morskiej, czy promocji firm i Izby w kraju i za granicą R. Machowiak zaakcentował cztery przedsięwzięcia, które mają być zrealizowane w bieżącym roku:

  • 3 misje handlowe na Słowację, Węgry, Czechy.
  • Baltexpo 2023
  • 70-lecie Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy KIGM
  • Rozpoczęcie przygotowań do 25-lecia KIGM przypadającego na 2024.

 

W porządku obrad Rady znalazły się kwestie dotyczące spaw, którymi Rada zajęła się pod koniec ubiegłego roku, a które kontynuowano w 2023:
- pan dr Cezary Łuczywek (GreenManagment, PZPŻ) przedstawił projekt ustawy PZPŻ o zmianie niektórych ustaw w celu objęcia zabezpieczeniem społecznym marynarzy mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zatrudnionych na statkach pod banderą państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zachęcił zebranych do czynnego udziału w pracach oraz zaprosił zainteresowanych na, planowane w ciągu najbliższych tygodni, spotkanie w celu przygotowania ostatecznej wersji projektu, którą przedstawi się do procedowania w Sejmie.

- na temat Port Community System (PCS) i podpisanego pod koniec stycznia br. listu intencyjnego wypowiedział się p. Jan Jarmakowski, wiceprzewodniczący Rady KIGM POR, (GCT). Stwierdził, że podpisany dokument jest pozytywnym krokiem zmierzającym w kierunku odpowiednio funkcjonowania systemu. Dodał również, że trwają rozmowy pomiędzy operatorami terminali a zarządami portów w celu poczynienia kolejnych ustaleń i działań w tej materii.

- do odpowiedzi z Ministerstwa Infrastruktury na pismo z propozycją zmian w rozporządzeniu dot. wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich – dot. szyprów żeglugi krajowej/rybaków, skomentował p. Krzysztof Michnal –Przewodniczący Rady KIGM POR, (Szkoła Morska) stwierdził, że odpowiedź w części odpowiada na postulaty umieszczone w piśmie, przedłużając np. długość ważności uprawnień na kolejne pięć lat i ogólnie ma pozytywny wydźwięk. W związku z pominięciem pewnych kwestii w odpowiedzi zasugerował by zaaranżować spotkanie z Dyrektorem Departamentu Edukacji Morskiej by lepiej naświetlić ww. kwestię. Pan C. Łuczywek dodał, że pismo KIGM oraz odpowiedź zostały umieszczone na stronie Ministerstwa Infrastruktury - https://www.gov.pl/web/infrastruktura/31-stycznia.

Odpowiedź z Ministerstwa Rozwoju i Technologii ws. zaniechania likwidacji Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS13) zreferował p. R. Machowiak. W odpowiedzi czytamy, że „Nie zapadły jeszcze żadne decyzje/przesądzenia co do modyfikacji czy usunięcia z listy KIS 13”. W związku z tym postanowiono monitorować sprawę i w razie konieczności podjąć odpowiednie działania.

Na posiedzeniu Rada KIGM wybrała reprezentanta Izby do Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości (wcześniej funkcję tę pełnił p. K. Michnal – obecnie zasiadający w Radzie Oświatowej ww. gremium) oraz do Zespołu Roboczego Gospodarki Morskiej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W obu przypadkach Izbę będzie reprezentować p. R. Machowiak.

Pan prof. Adam Weintritt, Rektor UM, oraz p. prof. Bogumił Łączyński UM poinformowali zebranych o wydarzeniu jubileuszowym 100-lecia podróży, podczas której pierwszy polski statek 13.08.1923 przekroczył równik – STS „Lwów” oraz zaprosili do udziału w uroczystościach.

Przewodniczący Rady i Sekretarz Generalny KIGM zachęcili zebranych do udziału w przygotowaniach 25-lecia KIGM oraz zaproponowania sposobów uczczenia jubileuszu. Prezes Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego p. Zbigniew Jaś przedstawił pomysły dotyczące uczczenia 70-lecia Sądu i również zaprosił zebranych do uczestnictwa w planowanej na drugą połowę roku konferencję jubileuszową Sądu. Sekretarz Generalny przy okazji zaprosił firmy członkowskie KIGM do kierowania swych sporów do MSA, podkreślając fachowość i szybkość rozstrzygnięć, również w przypadku gdy druga strona jest z innego państwa.

Na zakończenie zabrani zostali zaproszeni do czynnego udziału w targach Baltexpo 2023 i zaangażowania się we wskazywanie firm, które chcieliby spotkać na Targach.