Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego kigm.pl Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego kigm.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami
Polityka Prywatności/Cookies   
AKCEPTUJĘ
Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Rada KIGM POR 2/2023

Opublikowano: środa, 19, kwiecień 2023

18 kwietnia 2023 w siedzibie Pomorskiego Związku Żeglarskiego (PZŻ) odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Rady KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego. Spotkanie otworzył p. Krzysztof Michnal, przewodniczący Rady Oddziału oraz p. Bogusław Witkowski, gospodarz miejsca oraz prezes PZŻ.

Głównymi tematami posiedzenia było przygotowanie materiałów na Zgromadzenie Ogólne Członków KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego (ZOC) oraz ustalenie jego daty i miejsca. W związku z tym w toku dyskusji Rada przyjęła treść sprawozdania z działalności Rady za okres sprawozdawczy 2022-2023 oraz plan pracy Rady Oddziału na rok 2023 r. Jako datę planowanego posiedzenia ZOC przyjęto 18 maja 2023, godz. 12.00. Miejscem Zgromadzenia będzie siedziba Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego w Gdyni (ul. E. Kwiatkowskiego 60).

Kolejnym tematem posiedzenia była informacja Ministerstwa Infrastruktury Departament Edukacji Morskiej z 12 kwietnia br. o rozpoczęciu konsultacji dotyczących zmian rozporządzeniu dot. wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich. (Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U. poz. 802 oraz z 2021 r. poz. 1811).

Pod koniec stycznia br. do Ministerstwa Infrastruktury (DEM) wpłynęło pismo Rady KIGM POR z propozycją zmian ww. rozporządzenia. W lutym ministerstwo odpowiedziało na pismo informując, że petycja Rady KIGM POR w nim zawarta została umieszczona na stronie Ministerstwa Infrastruktury i jest dostępna pod adresem: www.gov.pl/web/infrastruktura/31-stycznia oraz że planowane jest rozpoczęcie konsultacji w ww. sprawie. W konsekwencji, 12 kwietnia br rozpoczęto konsultacje.

Rada ustaliła, że biuro KIGM zwróci się do zainteresowanych ww. sprawą Członków KIGM i poprosi o zgłaszanie uwag i propozycji do 5 maja br. Na 8 maja planowane jest spotkanie zainteresowanych w celu ustalenia wspólnego tekstu Izby ww. sprawie.

Na posiedzeniu miało miejsce uroczyste wręczenia Certyfikatów Członkowskich nowo-przyjętym Członkom KIGM. Przewodniczący Rady p. Krzysztof Michnal oraz jej wice-przewodniczący p. Jan Jarmakowski wręczyli certyfikaty p. Bogusławowi Witkowskiemu, reprezentującego Pomorski Związek Żeglarski, oraz p. prof. Dorocie Pyć, reprezentującej Centrum Badań nad Gospodarką Morską Uniwersytetu Gdańskiego.

Następnie p. B. Witkowski, zaprezentował PZŻ, jego strukturę, osiągnięcia, bieżącą działalność a także zaprosił zebranych do czynnego udziału w życiu żeglarskim oraz do skorzystania z oferty rejsów STS Pogorią.

Pani D. Pyć również przedstawiła swoje Centrum, powiedziała o planach i zakresie jego działań. Przy okazji swego wystąpienia, jako kierownik Katedry Prawa Morskiego UG,  zaprosiła zebranych do udziału w IX Konferencji Prawa Morskiego – „Zapobieganie zamieszczaniu morza przez statki: Marpol – 50 lat i co dalej?”, która odbędzie się 20 kwietnia na Wydziale Prawa i Administracji UG.

fotorelacja https://www.facebook.com/photo/?fbid=701661615294175&set=pcb.701661818627488 (zdjęcia Tadeusz Lademann).