Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego kigm.pl Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego kigm.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami
Polityka Prywatności/Cookies   
AKCEPTUJĘ
Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

XXV. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIGM

Opublikowano: piątek, 31, maj 2024

 

Informuję, że Rada Krajowej Izby Gospodarki Morskiej zwołuje 
XXV. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Gospodarki Morskiej
na 24 czerwca 2024 r. na g. 12.00 (I termin) i g. 12.30 (II termin).
Miejscem ZWZC będzie Wydział Nawigacyjny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Al. Jana Pawła II 3, Gdynia.

Proponowany porządek i tematyka obrad:

1. Otwarcie obrad XXV. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIGM.

2. Wybór Przewodniczącego ZWZC i powołanie protokolantów.

3. Powołanie Komisji:

  - Mandatowo-skrutacyjnej

  - Uchwał i wniosków

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZC i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Uchwalenie porządku i tematyki obrad.

6. Uchwalenie Regulaminu obrad XXV. ZWZC.

7. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Sekretarza Generalnego KIGM za okres 01.01.2023 – 31.12.2023 r.

8. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady KIGM za okres 01.01.2023 – 31.12.2023 r.

9. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania finansowego KIGM za rok 2023.

10. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej KIGM za okres od 01.01.2023 – 31.12.2023 r.

11. Udzielenie absolutorium władzom KIGM.

12. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie Programu działania KIGM na rok 2024.

13. Przedstawienie, rozpatrzenie i uchwalenie budżetu KIGM na rok 2024.

14. Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Rady i Komisji Rewizyjnej KIGM oraz sposobu głosowania.

15. Wybór członków Rady KIGM.

16. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.

17. Dyskusja o najważniejszych sprawach KIGM i jej Członków.

18. Przedstawienie sprawozdań komisji:

- Mandatowo-skrutacyjnej

- Uchwał i wniosków

19. Wolne wnioski.

20. Zamknięcie obrad.

Sekretarz Generalny
Krajowej Izby Gospodarki Morskiej
Rafał Machowiak