Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego kigm.pl Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego kigm.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami
Polityka Prywatności/Cookies   
AKCEPTUJĘ
Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Posiedzenie Rady KIGM Oddziału Pomorskiego

Opublikowano: wtorek, 30, kwiecień 2019

26 kwietnia 2019 w siedzibie Szkoły Morskiej w Gdyni odbyło się posiedzenie Rady KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego. Na posiedzeniu ustalono termin Zgromadzenia Ogólnego Członków  (ZOC POR) Pomorskiego Oddziału Regionalnego – 24 maja 2019 na godzinę 12:30, pierwszy termin, i 24 maja 2019 12:45 drugi termin.

W materiałach na ZOC POR oprócz porządku obrad oraz Regulaminu obrad, sprawozdania Rady z działalności za miniony rok, a także plan pracy na kolejny okres, w którym to Rada zajmie się m.in. monitorowaniem prac rządu w sprawie ewentualnych zmian dotyczących przepisów o przystaniach morskich i portach, monitorowanie samorządów (Gdyni i Gdańska) w sprawach dotyczących zagospodarowania przestrzennego terenów graniczących z terenami portowymi, monitorowanie prac rządu i parlamentu w sprawach zatrudnienia marynarzy, edukacji na rzecz gospodarki morskiej oraz kwestii związanych z „przywróceniem polskiej bander”. Do planu pracy wpisano również przygotowania związane z Świętem Morza w Gdyni (siódma edycja) oraz spotkania z przedstawicielami władz i partii politycznych związanych z gospodarką morską w świetle zbliżających się wyborów do parlamentu europejskiego i krajowego.

 

 

W materiałach na ZOC POR zatwierdzono również propozycje zmiany przepisów Regulaminu Rady KIGM POR, o dodanie funkcji członka honorowego. Zgodnie z proponowaną zamiana Członkiem honorowym Rady KIGM POR została by osoba wybrana przez Radę, na wniosek członka Rady. Członkiem honorowym Rady POR z mocy prawa zostałby każdy członek Loży KIGM związany z Pomorzem Gdańskim.

Przyjęto również propozycję Regulaminu Kapituły nagrody honorowej Rady KIGM POR „Gospodarka Morska – Publicysta Roku”, nagrody przeznaczonej dla dziennikarzy, osób fizycznych, firm, instytucji i organizacji zajmującymi się w swej działalności publicystyką związaną z szeroko rozumianą polską gospodarką morską

Celem nagrody jest wspieranie działań w propagowaniu gospodarki morskiej na forum regionalnym i krajowym, a przez to jej wpływanie pośrednio na rozwój publicystki morskiej, gospodarki morskiej oraz budowanie tożsamości morskiej odbiorców publikacji. Cel nagrody jest realizowany w szczególności poprzez:

- promocję laureatów nagrody,

- promowanie przedsiębiorstw opisywanych w publikacjach

- promowanie informacji dotyczących wydarzeń i ważnych spraw branży morskiej

- inicjowanie aktywności w morskim samorządzie gospodarczym.