Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego kigm.pl Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego kigm.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami
Polityka Prywatności/Cookies   
AKCEPTUJĘ
Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

XX Walne Zgromadzenie Członków KIGM

Opublikowano: środa, 26, czerwiec 2019

26 czerwca 2019 w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. odbyło się XX. Walne Zgromadzenie Członków KIGM.

Obrady otworzył przewodniczący Rady KIGM  p. Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia. Zgromadzeni wybrali na przewodniczącego Zgromadzenia  p. Marka Orenta, prezesa Polskich Linii Oceanicznych. Po wybraniu składu komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków Sekretarz Generalny KIGM p. Jerzy Lewandowski przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności za okres 01.01.2018 – 31.12.2018 r. Pan A. Meller przedstawił zgromadzonym członkom sprawozdanie z działalności Rady KIGM za ten sam okres. Następnie miały miejsce przedstawienie sprawozdania finansowego KIGM (Sekretarz Generalny) oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (p. Zbigniew Jaś – przewodniczący Komisji Rewizyjnej KIGM). Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte przez Zgromadzenie a władzom KIGM zostało udzielone absolutorium.


Kolejnym punktem Zgromadzenia było przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie Programu działania KIGM w 2019 r. W związku ze swoją działalnością statutową KIGM będzie zajmował się i prezentował stanowiska w sprawach istotnych dla gospodarki morskiej m.in. w postaci uchwał i opinii organów statutowych, na posiedzeniach Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, na spotkaniach Konwentu Morskiego, w trakcie spotkań z przedstawicielami władz różnych szczebli, poprzez opiniowanie projektów aktów prawnych czy w trakcie spotkań, seminariów i konferencji organizowanych przez KIGM, a także poprzez prowadzenie działalności interwencyjnej na rzecz członków KIGM

KIGM będzie promował polską gospodarkę morską oraz swych członków podczas różnych wydarzeń, jak np. konkurs o Nagrodę Honorową KIGM „Bursztynowa Kaczka” i Wyróżnień Honorowych „Bursztynowe Jajko” i „Bursztynowy Ster”, poprzez uczestnictwo Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego w organizacji imprezy integracyjnej środowiska gospodarki morskiej „Herring 2019”, organizacji przez Zachodniopomorski Oddział Regionalny „Rejsu Odrzańskiego”, cyklicznej imprezy z okazji Światowego Dnia Morza, współorganizacji Święta Morza w Gdyni czy poprzez organizowanie misji gospodarczych promujących polską gospodarkę morską zagranicą.

Po przyjęciu Programu działania na rok 2019 Zgromadzenie uchwaliło budżet na rok 2019.
W dalszej części posiedzenia dokonano wyborów uzupełniających do Rady KIGM (wybrano pana Krzysztofa Urbasia – prezesa Zarządu Morskich Portów Szczecin- Świnoujście oraz do Komisji Rewizyjnej – pana Michała Pastuszka, dyrektora handlowego firmy Doker.

Po zakończeniu obrad, w klimatyzowanej i miłej atmosferze Członkowie KIGM mogli kontynuować tematy poruszane na zebraniu. Dzięki uprzejmości Zarządu Morskiego Portu Gdynia członkowie KIGM mogli również zjeść smacznego dorsza czy wypić mocną kawę. Bardzo dziękujemy Zarządowi Morskiego Portu Gdynia za gościnę.