Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego kigm.pl Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego kigm.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami
Polityka Prywatności/Cookies   
AKCEPTUJĘ
Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Rada KIGM POR 2/2020

Opublikowano: piątek, 15, maj 2020

5 maja 2020 odbyło się posiedzenie Rady KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego. Krajowa Izba Gospodarki Morskiej dziękuje Szkole Morskiej w Gdyni i przewodniczącemu Rady KIGM POR p. Krzystofowi Michnalowi za udostępnienie platformy do komunikacji online.

Podczas obrad ustalono datę Zgromadzenia Ogólnego Członków KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego. Zgromadzenie, w tym roku sprawozdawczo-wyborcze, ma się odbyć 28.05.2020 godz. 11.00 (pierwszy termin) i godz. 11.15 (drugi termin) przy założeniu, że przepisy sanitarne oraz zapewnione warunki pozwolą na jego przeprowadzenie. W zależności od ilości zgłoszonych uczestników, miejsce obrad będzie wskazane w terminie późniejszym. Przyjęto również materiały na Zgromadzenie m.in. sprawozdanie z działalności Rady KIGM POR 2019/2020, plan pracy na rok kolejny.

Kolejnym punktem porządku była strategia rozwoju województwa pomorskiego, która została przedstawiona do konsultacji.  Podczas dyskusji stwierdzono, że zawarte w strategii podejście do gospodarki morskiej jest niespójne oraz wydaje się być zrealizowane przez osoby niezwiązane z branżą aczkolwiek mające wiedzę nt. ekonomii.

 

Zebrani zgodzili się, że można w niej wczuć brak odpowiedniego wykorzystania faktu położenia regionu nad morzem (może oprócz turystyki, której funkcjonowanie w obecnej sytuacji epidemicznej – i możliwymi jej dalekosiężnymi zmianami, stoi pod znakiem zapytania). Nie traktuje się gospodarki morskiej jako koła zamachowego gospodarki regionu; nie bierze się pod uwagę jej potencjału rozwojowego. A co za tym idzie brak jest w strategii określonych celów do których powinno się dążyć w branży morskiej. W tekście dokumentu poświęcono trochę miejsca branży portowej, biorąc głównie pod uwagę dwa porty w Gdyni i Gdańsku, choć i tu w różnych proporcjach i zakresie – czasem zbyt ogólnie, czasem zbyt szczegółowo - np. wymienia się z nazwy jeden z terminali kontenerowych – co sprawia wrażenie pewnego wyróżnienia jednej firmy, i oparcia na niej rozwoju branży. Nie wspomniano o małych i średnich portach, których w regionie jest sporo, a jeśli weźmie się pod uwagę planowane inwestycje związane z morską energetyką wiatrową, jest to niezrozumiałe, gdyż porty te mogłyby pełnić funkcję bazy serwisowej dla mających powstać farm. Fakt ten tym bardziej dziwi, gdyż rejony, gdzie znajdują się porty małe i średnie wymagają inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy, co więcej właścicielami wspomnianych portów są samorządy. O samej morskiej energetyce wiatrowej mówi się niewiele, nie wspomina się też o możliwość stworzenia w portach trójmiasta dedykowanego terminalu do budowy wiatraków, choć w Gdyni prace nad tym projektem są już zaawansowane.

Niewiele też mówi się o przemyśle okrętowym - przemyśle, który wyłączając stocznie skarbu państwa, dobrze sobie radzi i jest w europejskiej czołówce – zarówno w części remontowej i produkcyjnej – ale też jako branży absorbującej nowe, innowacyjne technologie. Ciekawi ten fakt tym bardziej, że branża stoczniowa jest największym pracodawcą w regionie. Enigmatyczne odwołanie się do inteligentnych specjalizacji pomorza pozostawia pewien niedosyt.

Zwrócono uwagę, że biorąc pod uwagę znaczny rozwój branży portowej oraz stoczniowej w porównaniu z innymi branżami morskimi oraz braki w kadrach poziomu zawodowego i średniego technicznego w tych branżach – temat który już od paru lat poruszany jest na wielu forach, w Strategii powinno znaleźć się więcej nt. kształcenia na wymienionych poziomach.

Rada KIGM POR postanowiła stworzyć zespół ekspercki, który do końca maja spróbuje przygotować szczegółową opinię do projektu strategii.

Pan K. Michnal poinformował zebranych o pracach Rady w zakresie reformy i poprawienia regulacji dotyczących kształcenia na poziomie średnim w branży morskiej. Opowiedział o działaniach Rady – tj. spotkaniu z panią poseł M. Sroką wraz z ekspertami ze szkół i ośrodków kształcenia, o postulatach jakie zostały przedłożone pani poseł, oraz o wymianie korespondencji z MGMiŻŚ, w której to ze strony KIGM POR wskazywane były przepisy i praktyki, które należy zmienić by usprawnić, a w niektórych przepadkach, umożliwić kształcenie – po nowelizacji prawa oświatowego w zeszłym roku – nastąpiły duże utrudnienia w działalności szkół morskich i ośrodków kształcenia. (informacja na stronie www.kigm.pl). W związku z tymi problemami, zdecydowano się wystąpić do MGMiŻŚ z prośbą o spotkanie.

Rafał Machowiak, Sekretarz Generalny KIGM, poinformował zebranych o pracach bieżących Biura KIGM i swoich. Przekazał również wiadomość o wynikach ankiety KIGM skierowanej do firm członkowskich mającej na celu zebranie podstawowych informacji nt. ich działania w czasie pandemii (wyniki opublikowano w Namiarach (9/2020 i na stronie KIGM). Poinformował również zebranych o możliwości odwołania w tym roku Święta Morza w Gdyni. W imieniu Prezesa Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy KIGM p. Zbigniewa Jasia, poinformował, że od 4 maja na stronie KIGM pojawiła się zakładka dotycząca wsparcia prawnego w związku z pandemią. Zachęcił zebranych do udziału w akcji prowadzonej przez KIGM akcji wspierania Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej.

Pan Maciej Krzesiński (ZMPG) zrelacjonował w skrócie sytuację dotyczącą działalności Portu Gdynia, w tym sprawy związane z „Drogą Czerwoną”. O sytuacji swych firm w czasie CoVid-19 poinformowali: p. Jan Jarmakowski (GCT), wskazując np. na problemy z certyfikacją TDT, problem na który wskazywali też ankietowani; p. Grzegorz Pettke (PRS), który powiedział, że PRS pomimo utrudnień działa, certyfikacje i inne usługi oferowane przez jego firmę są realizowane.