Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego kigm.pl Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego kigm.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami
Polityka Prywatności/Cookies   
AKCEPTUJĘ
Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Spotkanie z p. posel Magdaleną Sroką.

Opublikowano: czwartek, 26, listopad 2020

23 listopada 2020 odbyło się spotkanie on-line z p. Magdaleną Sroką (Porozumienie), posłanką Sejmu RP IX kadencji z okręgu słupsko-gdyńskiego, członkinią Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy p. Krzysztofa Michnala, przewodniczącego Rady KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego, który reprezentował Radę Oddziału wraz z p. Janem Jarmakowskim, wice przewodniczącym Rady oraz p. Maciejem Krzesińskim członkiem Rady KIGM POR.
Na spotkanie został również zaproszony sekretarz generalny KIGM p. Rafał Machowiak.

Spotkanie miało charakter informacyjny. Głównymi tematami było przedstawienie najważniejszych spraw branży morskiej regionu w obliczu pandemii oraz konieczność zmian legislacyjnych, które miałyby ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej w obecnej sytuacji ale też i w przyszłości. Unowocześnianie gospodarki i transformacja cyfrowa są  nieuchronne jeśli chcemy konkurować na rynku globalnym (w czasie i po epidemii).

Już teraz pandemia wymusiła w wielu dziedzinach stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, oraz odpowiednie zmiany w prawie, jak choćby ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej na odległość. Jest jeszcze jednak wiele aspektów i problemów wymagających poprawienia lub wprowadzenia.

W związku z powyższym poruszono tematy związane z edukacją morską, i kłopotami w komunikacji z byłym MGMiŻŚ, co po rekonstrukcji rządu jeszcze bardziej uległo pogorszeniu. Utrudnienia w prowadzeniu dzielności dotknęły szkoły wyższe jak i jednostki edukacyjne niższych szczebli. Trzeba też zaznaczyć, że nie tylko jednostki edukacyjne branży morskiej odczuły ograniczenia wprowadzone w związku z COVIDem. Wg Polskiej Izby Firm Szkoleniowych ponad 70% firm świadczących te usługi znalazło się na krawędzi bankructwa.

Rozmawiano na temat morskiej energetyki wiatrowej w odniesieniu do budowy portu instalacyjnego w polskich portach czy o samym projekcie ustawy.

W kwestii innowacyjności – nie tylko w odniesieniu do morskiej energetyki wiatrowej - zaproponowano, że warto byłoby przygotować mechanizmy wsparcia innowacyjnych rozwiązań w infrastrukturze portowej. Dzisiaj w wielu wypadach niezwykle trudne jest pozyskanie środków na tego typu inwestycje co istotnie opóźnia rozwiązania związane z green deal lub wdrożeniem koncepcji smart port. Warto pomyśleć o dedykowanych rozwiązaniach.

Poruszono sprawy związane z nadzorem technicznym na terminalach portowych i sposobach przedłużania uprawnień oraz egzaminowania (głownie w odniesieniu do UDT, TDT) z podkreśleniem konieczności przeprowadzania egzaminów – także praktycznych - za pomocą środków komunikacji na odległość – w tej sprawie KIGM przesłał pismo do wicepremiera J. Gowina z propozycjami zmian odpowiednich przepisów.

Inną kwestią wpisującą się w wykorzystanie nowych technologii oraz transformacji cyfrowej są sprawy związane z legalizacją pracy dla obcokrajowców. Na spotkaniu postulowana zmianę/wprowadzenie przepisów, które umożliwiałyby załatwianie spraw związanych z legalizacją pracy dla obcokrajowców w trybie on-line. Obecnie sprawy te załatwiane są w długich kolejkach do urzędu lub za pomocą tradycyjnej poczty co znacznie utrudnia i przedłuża czas oczekiwania.

Przy okazji cyfryzacji, tworzeniu i przebudowie systemów należy wziąć pod uwagę inne obszary związane z nabywaniem uprawnień i możliwości dokonywania tego on-line. Przy cyfryzacji związanej z gospodarką morską można wprowadzić również inne języki, w szczególności język angielski, jako język tak ściśle związany z branżą. Ma to ogromne znaczenie w morskiej edukacji zawodowej, kształcącej chętnych z całego świata. Na początku tego roku podejmowane były kroki (konsultacje koncepcji) dotyczące cyfryzacji Rejestru Statków. Już wtedy KIGM sygnalizował ówczesnemu MGMiŻŚ, konieczność wprowadzenia języka angielskiego do tworzonego systemu.

Innym tematem zgłoszonym przez Członków KIGM było wykorzystanie sztucznej inteligencji, w tworzeniu łańcuchów logistycznych przez polskie porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki, w tym rozwiązań typu IoT, Big Data, Port Community System. Tutaj od władz oczekuje się wypracowania ze środowiskiem odpowiednich koncepcji, a także zapewnienie lub wskazanie środków finansowych, potencjalnych operatorów, powiązań systemu z systemami UE. Podobnie ma się sprawa z wykorzystaniem AI w tworzeniu w Polsce green industry, w tym green logistics i green ports

Na prośbę Polskiego Rejestru Statków, które z powodzeniem wprowadza do swej oferty nowoczesne rozwiązania związane ze zdalnym prowadzeniem działalności, zaproponowało możliwość podzielenia się przez PRS ich doświadczeniami z odpowiednim ministerstwem np. z dokonywania inspekcji/sprawdzeń/egzaminów zdalnych w naszej branży ale też w szeroko rozumianym przemyśle w okresie pandemii

Kolejnym tematem, na który zwróciliśmy uwagę jest sytuacja polskich marynarzy w związku z orzeczeniem TSUE  Od momentu ogłoszenia wyroku TSUE w maju ub.r., brak jest regulacji, które by zapewniały, że polscy marynarze pozostaną konkurencyjni na unijnym, żeglugowym rynku pracy. Od czasu transformacji ustrojowej brak jest również regulacji, umożliwiających uprawianie żeglugi pod polską banderą jako ekonomicznie opłacalnej.

Wszystkie tematy zostały przedstawione również na piśmie p. poseł. Część tematów, które wypłynęły podczas rozmowy oraz z braku czasu nie zostały poruszone zostaną dostarczone do jej biura. Pani poseł przeanalizuje i skonsultuje poruszone sprawy i tam gdzie to możliwe postara się wesprzeć postulaty branży.

Zachęcamy do dzielenia się tematami istotnymi dla Państw, a które Izba mogła by przekazać parlamentarzystom i władzom RP.