Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego kigm.pl Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego kigm.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami
Polityka Prywatności/Cookies   
AKCEPTUJĘ
Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Gospodarka morska - Drugi etap szczepień NPSz.

Opublikowano: poniedziałek, 15, luty 2021

11 lutego br KIGM otrzymała odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia na pismo dotyczące marynarzy z prośbą o wskazanie ich jako pracowników kluczowych w zw. z epidemią koronawirusa.. W swej odpowiedzi Ministerstwo rozszerzyło jej zakres podmiotowy o wszystkich pracowników gospodarki morskiej, ubiegając tym samym wysłanie oddzielnego pisma dotyczących kluczowych pracowników w portach, o których wskazanie prosiliśmy naszych Członków na początku lutego.

Zgodnie z ww. pismem przedsiębiorcy i pracownicy gospodarki morskiej zostaną objęci szczepieniami w drugim etapie szczepień Narodowego Programu Szczepień.

W odpowiedzi wysłaliśmy listę wskazanych pracowników do priorytetowych szczepień, którą poparł Państwowy Graniczy Inspektor Sanitarny. (pismo w załaczeniu)

Minister Zdrowia w swym piśmie, „w sprawie koronawirusa oraz pracowników gospodarki morskiej” prosi  o przyjęcie poniższego.
Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień w etapie II Narodowego Programu Szczepień podlegać będą osoby bezpośrednio zwiększające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne, m.in.: pracownicy sektora infrastruktury krytycznej, dostaw wody, gazu, prądu, usług teleinformatycznych, poczty, bezpieczeństwa żywności i leków, transportu publicznego, urzędnicy odpowiedzialni za zwalczanie pandemii, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, funkcjonariusze służb celno-skarbowych. Infrastruktura krytyczna wyznaczana jest na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856).

Mając zatem powyższe na uwadze pragnę podkreślić, iż osoby, o których mowa w piśmie ministerstwa Infrastruktury tj. przedsiębiorcy i pracownicy gospodarki morskiej zostaną objęci szczepieniami w drugim etapie szczepień. Nie ma możliwości objęcia przedmiotowej grupy szczepieniem na wcześniejszym etapie. (…)

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż Ministerstwo Zdrowia dostrzega zasadność przekazanych postulatów. Niemniej jednak biorąc pod uwagę mnogość grup wykonujących istotne zadania oraz liczbę dostępnych szczepionek, aktualnie nie jest możliwe włączenie każdej z nich do grupy priorytetowej. Jednocześnie pragnę zapewnić, iż Ministerstwo Zdrowia nieustannie podejmuje działania mające na celu zaszczepieniu jak najszerszej grupy osób w możliwie najszybszym terminie. (…)

W odpowiedzi na to pismo wysłaliśmy do Ministerstwa Zdrowia Listę wskazanych przez naszych Członków pracowników z prośbą o traktowanie wskazanych na niej pracowników priorytetowo podczas II. Etapu Szczepień w grupie osób bezpośrednio zapewniających funkcjonowanie podstawowej działalności państwa. Członkowie KIGM wskazali następujących pracowników.
- operator sprzętu portowego
- konserwator sprzętu i urządzeń przeładunkowych (mechanik, elektryk)
- monter i elektromonter sprzętu portowego
- lukowy/hakowy
- pracownik przeładunkowy (sztauer)
- dyspozytor
- szef zmiany (brygadzista)

- gospodarz statku/ekspedytor
- dysponent
- dysponent odpowiadający za przyjęcie statku.
- agent klarujący
- agent morski

- pilot morski
- pracownik wykonujący pracę na holownikach,
- pracownik na statkach pożarniczych.
- pracownik służb informatycznych odpowiedzialnych za utrzymanie portowych systemów operacyjnych

- rzeczoznawcy morscy i ładunkowi
- inspektorzy towarzystw klasyfikacyjnych
- inspektorzy administracji morskiej państw flagi
- inżynierowie serwisu statkowych urządzeń ratunkowych i ochrony p. poż.