Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego kigm.pl Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego kigm.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami
Polityka Prywatności/Cookies   
AKCEPTUJĘ
Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

XIII. Zgromadzenie Ogólne Członków POR

Opublikowano: wtorek, 31, maj 2022

 

26 maja 2022 w siedzibie Szkoły Morskiej w Gdyni odbyło się XIII. Zgromadzenie Ogólne Członków Pomorskiego Oddziału Regionalnego KIGM.

 

 

 

Podczas obrad przewodniczący Rady KIGM POR p. Krzysztof Michnal przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Oddziału w okresie sprawozdawczym:

 

Sprawy z zakresu reprezentacji Członków Oddziału oraz wspierania ich działań, które dominowały pracę Rady w okresie sprawozdawczym obejmowały:

 

- sprawy offshore – morska energetyka wiatrowa – alokacja portu instalacyjnego wież wiatrowych na terenie Pomorza, local content, przygotowanie kadr;

- sprawy i problemy edukacji morskie

- przygotowanie opinii i pism w następujących kwestiach:

 • projektu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej poz. 180 z dnia 8 czerwca 2021 w sprawie stref zamkniętych na morskich wodach wewnętrznych oraz na morzu terytorialnym Rzeczypospolitej Polskiej
 • apel do Premiera RP ws. Drogi Czerwonej (dokument dodatkowo podpisany przez przedstawicieli związków zawodowych – Międzyzakładowego Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej Portu Gdynia, NSZZ „Solidarność” w GCT Gdynia, Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, Rady Interesantów Portu Gdynia) (1-07-2021)
 • -konsultacje Projektu Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych Do 2030 R. (z Perspektywą Do 2033 R.) (16-09-2021)
 • pismo do Premiera RP ws. Drogi Czerwonej - (wspólnie z Prezydentem Miasta Gdynia, PISIL, NSZZ „Solidarność” Port Gdynia, NSZZ „Solidarność” GCT, MWZZPGiGM Port Gdynia, Radą Interesantów Portu Gdynia. (16-09-2021)
 • konsultacje publiczne projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Programu wieloletniego pod nazwą "Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie" (23-09-2021)
 • - apel do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej IX. Kadencji ws. Drogi Czerwonej (wspólnie z organizacjami jak w pkt. „b” oraz Związkiem Maklerów Okrętowych i Polskim Związkiem Przedsiębiorców Żeglugowych) (24-01-2022)
 • list otwarty do p. ministra Marka Gróbarczyka ws. marynarzy ukraińskich, kadr nauczających, studentów i uczniów ukraińskich morskich jednostek edukacyjnych (zw. z żeglugą) (11.03.2022)

 

Członkowie Rady i przedstawiciele Oddziału Pomorskiego brali udział w spotkaniach Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, której tematami były:

 

 • Rozpatrzenie informacji na temat sytuacji i planów rozwoju Polskich Linii Oceanicznych SA - (28-10-2022);
 • Rozpatrzenie informacji na temat programu wieloletniego "Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie".
 • Rozpatrzenie informacji na temat szkoleń w branży morskiej z uwzględnieniem sektora prywatnego.(8.02.2022).
 • Rozpatrzenie informacji na temat lądowego zaplecza polskich portów morskich ze szczególnym uwzględnieniem prac związanych z planowaną budową Drogi Czerwonej w Gdyni. (22.02.2022).
 • Rozpatrzenie informacji na temat przywrócenia polskiej bandery z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych i kierunków ich zmian (26-01-2022)

 

 

Rada współpracowała z innymi organizacjami branżowymi, instytucjami, gremiami zw. z branżą morską: Polskim Związkiem Przedsiębiorców Żeglugowych, Polską Izbą Spedycji i Logistyki, Radą Interesantów Portu Gdynia. związkami zawodowymi, Związkiem Maklerów Okrętowych, Urzędem Miasta Gdynia, Urzędem Marszałkowskim, Polskim Związkiem Żeglarskim

 

Klastrem Morskim i Kosmicznym. Przedstawiciele Oddziału byli zaangażowani w prace Rady Oświatowej oraz Rady Przedsiębiorczości przy Marszałku Województwa Pomorskiego, organizację Święta Morza w Gdyni.

 

Po przedstawieniu sprawozdania i dyskusji jego wybranych najważniejszych punktów Rada KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego otrzymała absolutorium.

 

 

Następnie zatwierdzono plan działania Rady na najbliższe miesiące. Objął między innymi: 

 • monitorowanie prac rządu dotyczących zmian w regulacjach dotyczących portów i przystani morskich
 • monitorowanie, inicjowanie, wspieranie prac rządu i parlamentu w sprawach związanymi z zatrudnieniem na morzu i zmierzających do przywróceniem polskiej bandery (we współpracy z Polskim Związkiem Przedsiębiorców Żeglugowych),
 • monitorowanie działań rządu na rzecz zwiększania udziału polskich przedsiębiorstw i innych podmiotów w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Bałtyku,
 • - wpieranie działań związanych z transportem kontenerów z/do polskich portów morskich z uwzględnieniem tras transportu intermodalnego – autostrady morskie, ostatnia mila, przedłużenie korytarza Bałtyk-Adriatyk do Karlskrony
 • monitorowanie prac rządu i władz lokalnych w sprawach związanych z kształceniem średnim i zawodowym na potrzeby branży morskiej.
 • wspieranie szkolnictwa morskiego i dbałość o rozwój kadr dla gospodarki morskiej, w szczególności na potrzeby żeglugi, portów i terminali czy gospodarczego wykorzystania zasobów morza - zwłaszcza morskiej energetyki wiatrowej.