Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego kigm.pl Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego kigm.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami
Polityka Prywatności/Cookies   
AKCEPTUJĘ
Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

XXIII. Walne Zgromadzenie Członków

Opublikowano: piątek, 03, czerwiec 2022

Informuję, że Rada Krajowej Izby Gospodarki Morskiej zwołuje XXIII. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków (dalej ZWZC)  na:
23 czerwca 2022 r. na godz. 12.00 (I termin) i godz. 12.30 (II termin).

Miejscem ZWZC będzie siedziba Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1.


1.      Otwarcie obrad XXIII. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIGM.
2.      Wybór Przewodniczącego ZWZC i powołanie protokolantów.
3.      Powołanie Komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
4.      Stwierdzenie prawidłowości zwołania  ZWZC i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.      Uchwalenie porządku i tematyki obrad.
6.      Uchwalenie regulaminu obrad XXIII. ZWZC.
7.      Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Sekretarza Generalnego KIGM za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 r.
8.      Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady KIGM za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 r.
9.      Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie Sprawozdania Finansowego KIGM za rok 2021.
10.   Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej  za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 r.
11.   Udzielenie absolutorium władzom KIGM.
12.   Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie Programu działania  KIGM w 2022 r.
13.   Przedstawienie, rozpatrzenie i uchwalenie budżetu KIGM na rok 2022.
14.   Uzupełnienie składu Rady KIGM.
15.   Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej KIGM
16.  Przedstawienie i rozpatrzenie propozycji zmian w Statucie KIGM oraz uchwalenie zmian w Statucie i jego tekstu jednolitego.
17.   Dyskusja o najważniejszych sprawach KIGM i jej członków
18.   Przestawienie sprawozdań Komisji:
       -    Mandatowo-statutowej
       -    Uchwał i wniosków
19.   Wolne wnioski
20.   Zamknięcie obrad


Sekretarz Generalny
Krajowej Izby Gospodarki Morskiej
Rafał Machowiak