Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego kigm.pl Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego kigm.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami
Polityka Prywatności/Cookies   
AKCEPTUJĘ
Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

70. lat Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego - Konferencja

Opublikowano: czwartek, 12, październik 2023Podczas trzeciego dnia Międzynarodowych Targów Morskich Baltexpo, 12 października 2023, roku, odbyła się Konferencja z okazji 70-lecia Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego, działającego przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej z siedzibą w Gdyni.

Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Gdyni, p. Wojciech Szczurka, Marszałka Województwa Pomorskiego, p. Mieczysława Struka, Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, p. Rafała Terleckiego, oraz Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku, Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Pomorskiego Związku Żeglarskiego, Krajowej Izby Gospodarki Morskiej.

Podczas spotkania poruszono tematy dotyczące obecnej sytuacji w zakresie polubownego rozstrzygania sporów - arbitrażu (ADR), jego wyzwań i perspektyw rozwoju.

W  Konferencji udział wzięli znakomici prelegenci, od lat zajmujący się arbitrażem w Polsce i na świecie.

Spotkanie otworzył Prezes Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego p. Zbigniew Jaś. Następnie swe mowy na cześć Sądu wygłosili: Prezydent Miasta Gdańsk, p. Aleksandra Dulkiewicz, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, p. Leszek Bonna, oraz Przewodniczący Rady KIGM, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S. A. p. Jacek Sadaj, który po swym przemówieniu wręczył Prezesowi MSA pamiątkową grafikę przedstawiającą gdyński port. List gratulacyjny przesłał również Prezydent Miasta Gdyni p. Wojciech Szczurek.

Następnie Wiceprezes Izby Bawełny w Gdyni p. Jerzy Kotwas wręczył Prezesowi Sądu z okazji jubileuszu MSA uroczysty adres sygnowany przez niego i Prezesa Sądu Arbitrażowego przy Izbie Bawełny, p. Romana Olszewskiego. Uroczysty adres został również przekazany przez p. Jacka Tymińskiego, wiceprezesa Polskiego Związku Maklerów Okrętowych oraz Konsula honorowego Mołdawii. Głos zabrał też przedstawiciel Grupy Przemysłowej Baltic – p. Mirosław Masiel, dyr. ds.rozwoju.

Po przedstawieniu w skrócie historii Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prezes Zbigniew Jaś  zaprosił prelegentów do wygłoszenia swoich prelekcji.

W pierwszym panelu wystąpili: dr hab. Maria Dragun-Gertner, prof. Uniwersytetu WSB Merito, Wiceprezes Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy KIGM, która zaprezentowała zagadnienia dotyczące zakresu wpływu woli stron na postępowanie arbitrażowe; 

radca prawny Tomasz Nadratowski, arbiter i Wiceprezes Prezydium MSA przy KIGM wraz z radcą prawnym Bartoszem Biechowskim, omówili role arbitrów w prawie morskim w Polsce i za granicą, gdzie do najważniejszych można zaliczyć rozstrzyganie sporów, międzynarodowe konwencje i umowy, ekspertyzę w prawie morskim, czy wyroki arbitrażowe; Prezes MSA Zbigniew Jaś rozważał rolę i wyzwania dla arbitrażu w rozstrzyganiu sporów – w ujęciu historycznym, obecnym a także w odniesieniu do przyszłości, a adwokat Peter Iglikowski. poruszył temat arbitrażu międzynarodowego post BREXIT.z perspektywy gotowości Londynu i Paryża.

Drugi panel Konferencji dotyczył, między innym, arbitrażu w czasie wojny, który to temat został wnikliwie przedstawiony przez adwokata Piotra Nowaczyka i zaktualizowany do dzisiejszych, niespokojnych czasów; perspektywy instytucjonalnego sądu polubownego, który omówiła p. Agnieszka Durlik Dyrektor Generalny Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, a także nie zabrakło tematu poświęconego inteligencji AI, który w swoim wystąpieniu pt. Zastosowanie systemów sztucznej inteligencji w arbitrażu omówiła dr hab. Dorota Pyć, prof. Uniwersytetu Gdańskiego.

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy przy KIGM bardzo dziękuję patronom honorowym oraz patronom - Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.; MSC POLAND Sp. z o.o.; Zarządowi Morskiego Portu Gdynia S.A. Międzynarodowym Targom Gdańskim S.A.- AmberExpo, Green Management Sp. z o.o. oraz Kancelarii Radcy Prawnego Zbigniew Jaś za wsparcie i pomoc w zorganizowaniu wydarzenia. KIGM również dziękuje dwutygodnikowi Namiary na morze i handel za objęcie wydarzenia patronatem medialnym.

fotorelacja - https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100067746645166&set=a.646587027609513