Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego kigm.pl Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego kigm.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami
Polityka Prywatności/Cookies   
AKCEPTUJĘ
Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Dzień Polskiej Logistyki - Polski Dzień Morza Praga 2023

Opublikowano: piątek, 17, listopad 2023

Dzień Polskiej Logistyki – Polski Dzień Morza 2023

folder wydany przez KIGM z okazji wydarzenia.

14 listopada 2023 w Pradze, w siedzibie Ambasady RP odbył się już po raz drugi organizowany przez naszą placówkę Dzień Polskiej Logistyki (we współpracy z PAIH).

Współorganizatorami i partnerami wydarzenia byli Krajowa Izba Gospodarki Morskiej, Allegro i Budimex. Patronami medialnymi były czeskie pisma branżowe: RailTarget oraz System Logisicky.

Od prawie 20 lat KIGM promuje polską gospodarkę morską w Czechach, na Słowacji a od tego roku również na Węgrzech wydarzeniem Polski Dzień Morza. Jak w roku ubiegłym, i tym razem Polski Dzień Morza w Pradze, odbył się w ramach Polskiego Dnia Logistyki.

Zebranych przywitał Ambasador RP w Czeskiej Republice, p. Mateusz Gniazdowski. Gości powitali również i zabrali głos Wiceminister Przemysłu i Handlu Czech p. Edvard Kožušník oraz p. Martin Kupka, Minister Transportu Czech.

Polski Dzień Logistyki był podzielony na trzy bloki:

- polska gospodarka morska – dwa panele - organizowane przez KIGM
- infrastruktura drogowa i kolejowa
- handel transgraniczny

Blok paneli poświęconych polskiej gospodarce morskiej otworzył swoją prezentacją p. Rafał Machowiak, Sekretarz Generalny KIGM. Przedstawił w niej Krajową Izbę Gospodarki Morskiej kładąc akcent na jej powiązania z Czechami. Mówił m.in. o Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym dla Żeglugi Morskiej i Śródlądowej, który 70 lat temu został założony przez Izby Handlu Zagranicznego - Polską, Czechosłowacką i NRD, a który do dziś działa przy KIGM jako Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy a na liście jego arbitrów są arbitrzy z Pragi. Sąd wciąż działa i w tym roku wartość przedmiotów sportu rozpatrywanych w Sądzie to ok. 120 mln zł.
Również wspomniał o Komisariacie Awaryjnym działającym przy KIGM, reprezentującym największych światowych ubezpieczycieli, i który zajmuje się m.in. likwidacją szkód w towarze w imporcie – głównie drogą morską, ale też drogą lądową czy lotniczą.

Komisariat działa na obszarze całego kraju, ale też wychodzi poza jego granicami – Skandynawii, Niemczech a także Czechach. Na dowód współpracy KIGM z Czechami na płaszczyźnie biznesowej oraz jako przykład możliwości importu przez Czechy towarów przez polskie porty, Sekretarz Generalny przytoczył sprawę prowadzoną przez Komisariat dwa miesiące temu. Dotyczyła ona szkody w towarze, który z Hiszpanii przez port w Gdyni został przewieziony do Teplic, miejscowości znajdującej się na zachodniej granicy Czech. Do oględzin został skierowany ekspert czeski.

Drugiej części swego wystąpienia R. Machowiak przedstawił podstawowe informacje na temat różnych sektorów polskiej branży morskiej, koncentrując się przede wszystkim na sektorze portowym i żegludze, w tym promowej. Nie zabrakło też skrótowych informacji na temat branży stoczniowej, edukacji morskiej, off-shore – też w kontekście morskiej energetyki wiatrowej; rybołówstwie. Na zakończenie zaprosił zebranych do Gdańska na Międzynarodowe Targi Morskie Baltexpo w 2025 r. oraz do korzystania z STS Pogorii.

Następnie odbyły się dwa panele poświęcone portom oraz żegludze promowej. Oba moderował p. Krzysztof Dębiec z Ośrodka Studiów Wschodnich.

Pierwszy zatytułowany był: Uniwersalizm polskich portów – regularne połączenia morskie jako gwarancja dostaw do i z Czech (Univerzalismus polských přístavů – pravidelné námořní spojení jako záruka dodávek z/do České republiky). Wystąpili w nich przedstawiciele zarządów polskich portów, Szczecin-Świnoujście – p. Aneta Szreder-Piernicka, Gdańsk – p. Katarzyna Sadowska, Gdynia – p. Jakub Koczara a także p. Jarosław Kiepura – PKP Cargo oraz reprezentujący czeski punk widzenia, p. Jan Sechter – Czeska Izba Gospodarcza.

Rozmawiano o możliwościach polskich portów, zakresie ich usług, i możliwości tranzytu przez nie czeskich towarów. Przedstawiciele zarządów portów podkreślali uniwersalizm polskich portów oraz wciąż prowadzone inwestycję w infrastrukturę portową oraz różne rozwiązania mające ułatwić współpracę z ich klientami. Mówili o regularnych połączeniach z ich portów oraz ich konkurencyjności wobec zachodnioeuropejskich w kontekście współpracy z klientami z Czech.

O dostępności do portów drogą lądową, w szczególności koleją, opowiedział p. J. Kiepura wskazując na już wykonane prace, ale też pewne problemy, które muszą być jeszcze rozwiązane i inwestycje, które muszą być jeszcze poczynione, aby połączenia kolejowe portów na naszym wschodnim i zachodnim wybrzeżu z Czechami, mogły lepiej funkcjonować. Pan J. Sechter, potwierdził fakt dobrego rozwoju infrastruktury drogowej po stronie polskiej jeśli chodzi o dostęp do polskich portów z Czech. Wskazał na w zasadzie gotową już polską drogę ekspresową S3 łączącą porty zachodniego wybrzeża z Czechami i utrudnienia w budowie D11, która to ma przedłużyć S3 po czeskiej stronie do Pragi.

Powiedział o rozmowach rządu czeskiego z władzami portu w Hamburgu dotyczących przedłużenia dzierżawy terenów w tym porcie, które Czechom gwarantował Traktat Wersalski, a których termin dzierżawy mija w 2029 r. Podkreślił, że Czesi chcieliby wymienić obecnie użytkowane terany na inne w tym porcie. a umowa ma dotyczyć terminali nie zajmujących się tranzytem kontenerów. Wskazał, że być może, w tym obszarze byłoby miejsce na negocjancie i rozmowy z polską stroną.

Drugi panel był poświęcony ofercie logistycznej bałtyckich operatorów (był to też jego tytuł - Logistická nabídka baltských operátorů). Wystąpili w nim p. Mikołaj Magiełka, Hutchison Ports Gdynia (GCT), p. Marcin KamolaBaltic Hub, p. Mateusz FrankiewiczAdampol oraz p. Radosław StaniewskiPolferries. Podczas tego panelu rozmówcy przedstawili swoje rozwiązania i oferty dla potencjalnych czeskich partnerów, rozmawiali m.in. o różnych aspektach obsługi ładunków, wysokiej elastyczności i kreatywności w rozwiązywaniu problemów swoich klientów,  a także "dekarbonizacji usług" i wiązących się z tym konsekwencji dla operatorów i ich klientów.

"Dwa tysiące kilometrów dróg ekspresowych i siedem tysięcy km zmodernizowanych torów w 84 miesiące" - Polskie doświadczenia i lekcje (Dva tisíce kilometrů rychlostních silnic a sedm tisíc km modernizovaných tratí za 84 měsíců - polské zkušenosti a lekce) – to tytuł kolejnego panelu, który moderował p. Martin Ehl, Hospodářské nowiny.
W panelu wzięli udział -  p. Marcin Rzeszewicz, Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Infrastruktury, Ondřej Lochman, poseł, przewodniczący komisji ds. transportu Izby Deputowanych CR, p. Martin Kolovratník, poseł, członek podkomisji ds. transportu, transportu Izby Deputowanych CR, p. Dan Ramzer, starosta miasta Frýdlant, p. Jan Styliński, Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa – p. Maciej Olek, członek zarządu spółki Budimex SA, - p. Miroslav Vlasák, dyrektor, Europejskie Grupy Współpracy Terytorialnej NOVUM.

Ostatnim panelem podczas tegorocznego Polskiego Dnia Logistyki był panel „Nowe modele działania i wsparcie handlu transgranicznego. Hybrydowe metody dostawy”  (Nové provozní modely a podpora přeshraničního obchodu. Hybridní metody dodávek).
Wystąpili w nim p.  Igor Peržel, Fulfillment Center Senior Manager, Allegro Mall Group, p. Katarzyna Stanisławska, One Product B2B Commercialization Team Manager, Allegro, p. Daniel Tinz, Managing Director, Packeta Group, p. Adam Tomczak, Head of Group Delivery Sales, Allegro, p. Marek Bušek, International Business Development Manager, DPD CEE. Panel moderował p. Michal Kořan, Global Arena Research Institute.

relacja foto na stronie KIGM: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.663820895886126&type=3