Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego kigm.pl Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego kigm.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami
Polityka Prywatności/Cookies   
AKCEPTUJĘ
Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Posiedzenie Rady KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego

Opublikowano: wtorek, 20, sierpień 2019

 

19 sierpnia 2019 w siedzibie Szkoły Morskiej w Gdyni odbyło się posiedzenie Rady KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego (Rada KIGM POR). Głównymi tematami spotkania były: konsultacje społeczne projektu rozporządzenia dotyczącego granic portu w Gdyni oraz pismo z Ministerstwa Infrastruktury przesłane w odpowiedzi na stanowisko Rady Oddziału dotyczące konieczności budowy „Drogi Czerwonej” i dostępu do portu w Gdyni.

7 sierpnia br MGMiŻŚ w ramach konsultacji społecznych zwróciło się do Izby z prośbą o ewentualne uwagi do projektu rozporządzenia Ministra GMiŻŚ w sprawie granicy portu morskiego w Gdyni. Rada KIGM POR uznała, że jest to temat niezwykle ważny dla Rady Oddziału z racji reprezentowanych przez nią członków działających na terenie portu w Gdyni a także podejmowanych działań ZMP Gdynia w tej sprawie. Kwestia ta łączy się również nierozerwalnie z planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdyni, co do którego Rada zgłosiła swe uwagi na początku lipca br (tekst uwag na stronie kigm.pl). Rada zobowiązała się przygotować swe uwagi do projektu w wyznaczonym terminie i przedstawić je prezydium Rady KIGM jako uwagi i stanowisko Rady Oddziału z wnioskiem o przyjęcie tekstu jako uwag Rady Krajowej KIGM. Postanowiono też, że Rada Oddziału będzie monitorować prace Rady Miasta Gdyni w obszarze związanym z granicami gdyńskiego portu.

 

13 sierpnia br. do Izby wpłynęła odpowiedź na pismo Rady Oddziału dotyczący „Drogi Czerwonej” w Gdyni, którego adresatem był premier Rządu RP p. M. Morawiecki. Kancelaria premiera przesłała pismo do Ministerstwa Infrastruktury, jako odpowiedzialnego za sprawy dotyczące infrastruktury drogowej. Ministerstwo poinformowało, że „realizuje szereg inwestycji, które przyczynią się do rozwoju i poprawy dostępu do portu w Gdyni. Szczególnie dotyczy to drogi ekspresowej S6. (…). Poinformowało również, że „planowane jest ogłoszenie przetargu na odcinek drogi ekspresowej S6 Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.” Co do samej „Drogi Czerwonej” ministerstwo poinformowało m.in, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich (…), który m.in. zakłada możliwość finansowania inwestycji poprawiającej dostęp do portu w Gdyni ze środków budżetu państwa.” W związku z powyższym i dużymi szansami na przyjęcie wymienionego projektu ustawy, Rada stwierdziła, że kolejnym etapem pracy w tej sprawie będzie monitorowanie prac rządu co do przygotowania harmonogramu prac zmierzających do budowy „Drogi Czerwonej” oraz finansowania jej budowy.

 

Na posiedzeniu rozmawiano również o konieczności zorganizowania spotkania z kandydatami do Sejmu i Senatu RP w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Stwierdzono, że najlepszym sposobem poznania kierunków i planów działania startujących w wyborach dot. przyszłości polskiej gospodarki morskiej, byłoby zorganizowanie debaty pomiędzy osobami wskazanymi przez poszczególne komitety wyborcze jako osoby kompetentne w tym temacie. Czas i miejsce zostaną określone możliwie jak najszybciej.

 

Poruszono również temat przygotowywanej misji gospodarczej na Węgry mającej promować polską gospodarkę morską w tym biznes morski z terenów Pomorskiego. Mówiono o potrzebie powrócenia do Polskich Dni Morza w Pradze oraz kontynuacji działań na terenie Słowacji, tym bardziej że paroletnie lobbowanie na tym terenie zaczyna przynosić wymierne korzyści dla polskich terminali portowych. Przy okazji zauważono, że w związku z rozwojem powyższych działań i rosnącym zainteresowaniem kooperacją po obu stronach granicy, ważnym jest również podjęcie przez Oddział i Izbę intensywnych działań promocyjno-lobbujących zmierzających do poprawienia infrastruktury kolejowej łączącej Polskę z południowymi sąsiadami.

 

Przedstawiciel Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej p. prezes Paweł Lulewicz poinformował o najnowszych inwestycjach Strefy w Gdańsku oraz zachęcał zebranych do współpracy ze Strefą np. na płaszczyźnie kształcenia zawodowego (więcej informacji na ten temat w osobnej notatce.)