Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego kigm.pl Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego kigm.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami
Polityka Prywatności/Cookies   
AKCEPTUJĘ
Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

XXIII Walne Zgromadzenie Członków KIGM

Opublikowano: czwartek, 30, czerwiec 2022

height="300"

23 czerwca br. odbyło się XXIII. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIGM. Tegoroczna edycja odbyła się w Muzeum Miasta Gdyni na ul. Zawiszy Czarnego 1 w Gdyni.\

Przybyłych członków KIGM powitał przewodniczący Rady KIGM p. Jacek Sadaj, a także w imieniu gospodarzy dyrektor Muzeum Miasta Gdyni p. Karin Moder.

Na wniosek p. Krzysztofa Michnala, wiceprzewodniczącego Rady KIGM zgromadzeni wybrali na przewodniczącego obrad p. Jacka Sadaja (ZMPG S.A.)

Głównymi tematami zgromadzenia były sprawozdania za rok 2021: z działalności Rady KIGM, Komisji Rewizyjnej KIGM oraz Sekretarza Generalnego. Oprócz wymienionych sprawozdań przyjęto sprawozdanie finansowe i podjęto uchwałę o przeznaczeniu zysku za roku ubiegły na cele statutowe. Zgromadzenie przyjęło też plan pracy i budżet na 2022 roku. Władzom KIGM udzielono absolutorium.

Następnie odbyły się wybory uzupełniające do Rady KIGM i Komisji Rewizyjnej. W wyborach tajnych do Rady Członkowie KIGM wybrali p. Marka Kiersnowskiego – Stena Line Polska Sp. z o.o. a do Komisji Rewizyjnej p. Piotra Frankowskiego Namiary Sp. z o.o.

Kolejnym punktem obrad było przyjęcie zmian w Statucie KIGM. Zmiany odnosiły się do sposobu przeprowadzania posiedzeń organów kolegialnych KIGM w tym doprecyzowanie regulacji dotyczących przeprowadzania posiedzeń za pomocą elektronicznych środków komunikacji oraz poczty. Przyjęte zmiany znajdują się w tekście jednolitym Statutu na stronie www.kigm.pl.

Na zakończenie obrad sekretarz generalny KIGM przeczytał i przekazał p. Jackowi Sadajowi list z okazji jubileuszu 100-lecia Portu w Gdyni.

Po zakończeniu obrad odbyła się prezentacja Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. „Jak efektywnie wykorzystać podwyżki stóp procentowych – perspektywy funduszy dłużnych”
Po prezentacji odbyła się wystawa -„MORZE\MIASTO\PORT”, ukazującą wizerunek gdyńskiego portu w sztuce oraz poczęstunek inspirowany polską kuchnią i kartą dań serwowanych na M/S Piłsudski, pierwszym transatlantyku pod polską banderą. Do degustacji zaprosił wybitny szef Paweł Wątor.

Krajowa Izba Gospodarki Morskiej bardzo dziękuję Zarządowi Morskiego Portu Gdynia S.A. za pomoc i wsparcie w przygotowaniu Zgromadzenia i wydarzeń po nim. Dziękujemy Muzeum Miasta Gdyni za ciepłe przyjęcie i możliwość zorganizowania obrad oraz oprowadzenie po wystawie. Firmie członkowskiej KIGM B&B Marine Service za zapewnienie obsługi fotograficznej spotkania.

Relacja foto

***

Informacja nt. wystawy i poczęstunku.

W 1922 r. Sejm przyjął ustawę o budowie portu morskiego w Gdyni. Zaowocowało to powstaniem jednego z najnowocześniejszych portów w Europie i szeregiem innych fenomenów kulturowo-społecznych jak narodziny polskiej polityki morskiej. Na fali entuzjazmu, jaki budziło odzyskanie dostępu do morza, a także wielkich portowych inwestycji – narodziła się polska marynistyka.

Rocznica ta stała się dla Muzeum wspaniałą okazją do stworzenia wystawy ukazującej wizerunek Portu Gdynia w sztuce od dwudziestolecia międzywojennego po prace najnowsze.

Krajobraz portowy intrygował zarówno gdyńskich autochtonów, jak i artystów zamieszkałych w naszym mieście w późniejszym okresie życia, a także tych przebywających w Gdyni jedynie przejazdem.

Artyści, zafascynowani żywiołem i rozmachem wielkiej budowy, utrwalali zwłaszcza pierwsze dekady gdyńskiej inwestycji, ale na ekspozycji znajdą się również współczesne przedstawienia. Wystawa ponad 100 dzieł - między innymi: Michaliny Krzyżanowskiej, Janusza Marii Brzeskiego, Mariana Mokwy, Antoniego Suchanka, Henryka Baranowskiego, Kazimierza Ostrowskiego, Kazimierza Śramkiewicza, Stanisława Katzera i Stefana Szmaja.

Co sprawiało, że artyści tak chętnie wybierali go jako temat swoich prac, uwieczniając m.in. na płótnach i w szkicownikach? Co uczyniło port tak bogatym źródłem artystycznych inspiracji jeszcze długo po II wojnie światowej?

23 czerwca zabierzemy was w fascynującą podróż do świata portu widzianego przez pryzmat sztuki. Będzie to również okazja do zapoznania się nie tylko z ciekawą twórczością artystów uwieczniających ów port, ale także z jego historią i etapami powstawania.

Podróż do świata sztuki zostanie dopełniona poczęstunkiem inspirowanym polską kuchnią i kartą dań serwowanych na M/S Piłsudskim, pierwszym transatlantyku pod polską banderą. Nad jakością dań czuwać będzie wybitny Chief Paweł Wątor.

Nasz Chief przez okres czterech lat pełnił funkcję zastępcy szefa kuchni w grupie Caprice Holdings, która miała pod swoimi skrzydłami 15 restauracji w Centralnym Londynie i wielu zakątkach świata. Przy współpracy z Kevinem Grattonem otworzył restaurację Scott’s, która zdobyła wiele nagród i znalazła się w TOP 100 wg Sunday Times. Podczas pracy dla Caprice Holdings miał możliwość uczestniczenia przy takich projektach jak London Fashion Week, Freeze Art czy rozdanie nagród ELLE. Po powrocie do kraju objął stanowisko zastępcy szefa kuchni Wojciecha Modest Amaro w restauracji Klubu Polskiej Rady Biznesu w Warszawie, która po roku przekształciła się w Amber Room. Tam zgłębiał tajniki kuchni molekularnej. Po dwóch latach pobytu w Warszawie przeniósł się do Trójmiasta, aby współtworzyć kuchnię hotelu Hilton Gdańsk w, której pracował do niedawna. W październiku 2011 roku wydał wraz z Markiem Kondratem i Adamem Woźniakiem książkę „Odkrywanie smaku”.