Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego kigm.pl Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego kigm.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami
Polityka Prywatności/Cookies   
AKCEPTUJĘ
Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Rada KIGM POR 4/2022 GCT

Opublikowano: piątek, 16, wrzesień 2022

12 września 2022 w siedzibie Gdynia Container Terminal w Gdyni odbyło się posiedzenie Rady KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego. Zebranych powitał, jako gospodarz,  wiceprzewodniczący Rady KIGM POR p. Jan Jarmakowski. Obrady otworzył i prowadził p. Krzysztof Michnal, przewodniczący Rady KIGM POR. W obradach, oprócz członków Rady Oddziału, wzięli udział przedstawiciele firm armatorskich zrzeszonych KIGM Oddział Pomorski, jednocześnie członkowie Rady KIGM, p. Dorota Arciszewska-Mielewczyk, PLO, i p. Marek Kiersnowski, Stena Line Polska.

Głównym tematem spotkania był apel Polskiego Związku Przedsiębiorców Żeglugowych o udział w pracach mających na celu zmianę regulacji prawnych dotyczących zabezpieczenia społecznego polskich marynarzy. Apel i sprawę zreferował p kpt.. Cezary Łuczywek, Green Managment, oraz p. kpt. Tadeusz Hatalski, PRO. W czasie  dyskusji stwierdzono, że kwestia jest niezwykle ważna i w świetle orzecznia TSUE oraz uwarunkowań międzynarodowych (np. w aspekcie pracy polskich marynarzy pod banderą Norwegii czy Cypru i zmieniającego się otoczenia prawnego w tej materii, czy decyzji rządu Ukrainy dot. zwolnienia marynarzy ukraińskich z obowiązku odbywania służby wojskowej) zdecydowano, że sprawa jest pilna i należy do prac przystąpić. W związku z tym, na wniosek p. K. Michnala – biorąc pod uwagę, że zakres tematu wykracza poza kompetencje Rady Oddziałowej – ma charakter ogólnokrajowy, Rada podjęła uchwałę o rekomendacji podjęcia prac w ww. temacie i przekazania jej Radzie Krajowej w trybie pilnym. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Kolejnym tematem przedstawionym przez Rafała Machowiaka, Sekretarza Generalnego KIGM, była informacja Głównego Urzędu Statystycznego nt. rozpoczynających się konsultacji społecznych zmian ramowych w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Zmiany dokonywane są średnio raz na 10 lat i mają na celu uaktualnić klasyfikacje w taki sposób by lepiej odzwierciedlały zmiany w gospodarce. R. Machowiak zwrócił się do zebranych z apelem do udziału w przygotowaniach takiej aktualizacji ze strony branży morskiej. W PKD nie ma kategorii, która pozwalała by w badaniach GUS wprost wskazać na biznes morskich. Z tego względu trudno jest określić np. jaki realny wpływ na PKB ma ta branża. To natomiast ma niewątpliwe wpływ na ogólny obraz branży, porównania jej do innych przemysłów Polski, a przez to także na podejmowane przez decydentów decyzje polityczne i gospodarcze. Zebrani stwierdzili, że sprawą należy się zająć a także przekazać informację GUS Przewodniczącemu Rady KIGM i Radzie KIGM.