Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego kigm.pl Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego kigm.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami
Polityka Prywatności/Cookies   
AKCEPTUJĘ
Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Rada KIGM POR 1/2023

Opublikowano: poniedziałek, 06, luty 2023

23 stycznia 2023 w siedzibie Szkoły Morskiej w Gdyni odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego. Posiedzenie miało charakter otwarty i oprócz członków Rady Oddziału i członków okręgu, wzięli w nim udział przedstawiciele Rady Interesantów Portu Gdynia, Polskiej Izby Spedycji i Logistyki oraz Stowarzyszenia Maklerów i Agentów Okrętowych.

Pierwszym tematem obrad były zmiany w ustawie o portach i przystaniach morskich, które Sejm RP wprowadził 13 stycznia br, ustawą o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw. Wcześniej w związku z ww. zmianami Rady Interesantów Portów Szczecin, Świnoujście, Gdynia i Gdańsk wystosowały odpowiednie apele ww. zmian w ustawie do Marszałków Sejmu i Senatu RP. Po dyskusji przedstawiciele ww, organizacji podpisali pismo do Prezydenta RP z prośbą o zwrócenie uwagi na wątpliwości i niepokoje wynikające z wprowadzonych zmian i podjęcie odpowiednich działań celem ich poprawienia lub zmiany.

Drugim tematem porządku obrad było przygotowanie pisma do Ministra Infrastruktury z propozycją zmian w rozporządzeniu dot. wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich. (Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U. poz. 802 oraz z 2021 r. poz. 1811).

Zmiany, które weszły w życie w zeszłym roku dokonują, m. in. zmiany definicji żeglugi krajowej, ograniczając akweny podróży w tego rodzaju żegludze ze wszystkich czterech obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej do jedynie morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego RP.

Konsekwencją wprowadzonych zmian jest uniemożliwienie szyprom i rybakom wykonywania podróży poza polskie morze terytorialne, podjęcie pracy we flocie statków obsługujących budowę i serwisowanie instalacji i obiektów morskiej energetyki wiatrowej umiejscowionych w wyłącznej strefie ekonomicznej RP.

Biorąc pod uwagę skomplikowaną drogę nabycia podobnych uprawnień, pozwalających na pracę w zakresie przemysłów offshore przez szyprów i rybaków rybołówstwa morskiego, zaproponowano przyjęcie zmian w rozporządzeniu, które uniemożliwiłby:

  • szyprom żeglugi krajowej uzyskanie uprawnień oficera bądź kapitana żeglugi przybrzeżnej przez ukończenie kursów w zakresie różnic programowych i zdanie egzaminu w tym samym zakresie;
  • rybakom i starszym rybakom uzyskanie uprawnień marynarza lub starszego marynarza przez ukończenie kursów w zakresie różnic programowych i zdanie egzaminu w tym samym zakresie;
  • rybakom i szyprom rybołówstwa morskiego uzyskanie uprawnień marynarza, oficera bądź kapitana żeglugi przybrzeżnej przez ukończenie kursów w zakresie różnic programowych i zdanie egzaminu w tym samym zakresie.