Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego kigm.pl Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego kigm.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami
Polityka Prywatności/Cookies   
AKCEPTUJĘ
Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Spotkanie z DEM MI.

Opublikowano: poniedziałek, 17, lipiec 2023

W dniu 12 lipca 2023 r. z inicjatywy Departamentu Edukacji Morskiej Ministerstwa Infrastruktury odbyło się spotkanie on-line w sprawie prac nad dodatkowymi rozwiązaniami dotyczącymi zmian w przepisach dotyczących uzyskiwania kwalifikacji morskich do prowadzenia żeglugi przybrzeżnej i krajowej po wprowadzonej zmianie do rozporządzenia MGMiŻŚ z 23 kwietnia 2018 w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U. z 2012 poz. 802 z póź. Zm) W spotkaniu wzięło udział 60 uczestników, reprezentujących strony zainteresowane wprowadzeniem zmian systemowych w ww. zakresie.

Powyższy temat był zauważony i poruszony przez KIGM już w zeszłym roku. Projekt zmian regulacji został również przedstawiony na początku br. Minerstwu, które opublikowało go na swojej stronie.

Na spotkaniu można się było dowiedzieć, że w ramach przeprowadzonych prekonsultacji publicznych wpłynęło wiele propozycji zmian w zakresie:
•    wprowadzenia dodatkowych skróconych szkoleń wyrównawczych do podnoszenia kwalifikacji w zakresie żeglugi przybrzeżnej i międzynarodowej (np. uzyskanie dyplomu w żegludze przybrzeżnej na podstawie dyplomu szypra 1 i 2 klasy żeglugi krajowej);
•    wprowadzenia dodatkowych dyplomów kwalifikacyjnych w żegludze krajowej w dziale maszynowym zawierającej moce powyżej 1100 kW;
•    wprowadzenie nowych definicji np. żeglugi serwisowej oraz członka załogi będącego personelem do obsługi morskich farm wiatrowych – IP Code;
•    uznawanie praktyki pływania w dziale maszynowym na statkach urzędów morskich.

W czasie dyskusji na bieżąco konsultowano i porównywano zgłoszone wcześniej propozycje zmian oraz rozważano ich możliwość wprowadzenia.

Ze strony Krajowej Izby Gospodarki Morskiej głos zabrał dr kpt. ż.w. Cezary Łuczywek -  członek Rady Pomorskiego Oddziału Regionalnego w Gdyni, który podkreślił, że stworzenie rozszerzonej żeglugi krajowej o akweny przyległe do morza terytorialnego, na których Rzeczypospolita Polska może budować i użytkować wyspy, konstrukcje i inne urządzenia, jak np. farmy wiatrowe (Ustawa o obszarach morskich), rozwiązałoby problem uprawnień i mocy statków w dziale maszynowym. Należałoby dodać tylko jedno dodatkowe przeszkolenie w zakresie eksploatacji statków na tych akwenach, organizowanego przez jednostki edukacyjne.

Konsultacje w ww. kwestii będą kontynuowane. Kolejny etapem będzie przesłanie przez Ministerstwo informacji ze spotkania wraz z zaproponowanymi zmianami z prośbą o dalsze uwagi i komentarze.